V naší autoškole máte možnost za velmi výhodných podmínek absolvovat výcvik na získání řidičského oprávnění skupin A-1, A-2, B.

  • individuální forma výuky
  • přizpůsobení výuky Vašim časovým možnostem
  • praktické jízdy v městě Brně z Vámi určeného místa
  • zapůjčení učebních textů

Jak se přihlásit:

  1. Vyzvedněte si u nás přihlášku k výcviku a posudek o zdravotní způsobilosti nebo si je stáhněte dole na této stránce.
  2. Vyplněnou přihlášku a potvrzení od lékaře doručte do autoškoly v úředních hodinách nebo kdykoliv jindy po telefonické dohodě.
  3. Vzápětí můžete po dohodě zahájit výcvik. Délka jeho trvání je od 3 do 12 týdnů podle intenzity výcviku.

Ke stažení:

Žádost o řidičské oprávnění Žádost o řidičské oprávnění
Posudek o zdravotní způsobilosti Posudek o zdravotní způsobilosti

Ceník (platný od 1. 1. 2018):

B (osobní automobil) 7 500,- Kč

Sleva na výcvik na skupinu B pro studenty SOU tradičních řemesel a VOŠ a Obchodní akademie ELDO – 1.000,- Kč
A, A-1 (motocykly) 9 900,- Kč
A+B (osobní automobil + motocykl) 15 000,- Kč

Cena je konečná včetně prvního termínu závěrečné zkoušky. Nezahrnuje poplatek, který vybírá za každou zkoušku Magistrát města Brna (700,- Kč za kompletní zkoušku) a případné poplatky za jízdy nad rámec výcviku a za opravné zkoušky.

nedostavení se na naplánovanou teoretickou výuku 200,- Kč
nedostavení se na praktickou jízdu 500,- Kč
nedostavení se k závěrečné zkoušce 1 000,- Kč
jízda nad rámec základního výcviku (2 vyuč.hodiny) 400,- Kč
ztráta a vystavení nové průkazky výcviku 500,- Kč
neúspěšné absolvování připouštěcího testu 200,- Kč
opravná zkouška z teorie (testy, neobsahuje poplatek Magistrátu města Brna) 200,- Kč
opravná zkouška z praktické jízdy (cena obsahuje opravnou zkoušku + 2 vyuč.hodiny přípravné jízdy, neobsahuje poplatek Magistrátu města Brna) 600,- Kč

Poplatky Magistrátu města Brna

první závěrečná zkouška 700,- Kč
opravná teoretická zkouška 100,- Kč
opravná praktická zkouška 400,- Kč

Zrušit již naplánovanou výuku či výcvik je možné nejpozději 48 hodin před jejím začátkem, zrušit naplánovanou zkoušku je možné nejpozději 72 hodin před jejím začátkem. Zrušení naplánované zkoušky, výuky či výcviku je možné pouze osobně v úředních hodinách, písemně e-mailem nebo prostřednictvím sms zprávy.

Veškeré platby se provádí bezhotovostně (bankovní převod, složenka) na účet číslo: 19-8643220257/0100.

Kontakty a úřední hodiny

Kancelář autoškoly:
Brno, Střední 59, 5.patro, kancelář č. 533.

Úřední hodiny:

pondělí 9:30 – 9:55 hod.
čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.

Kontakty:
vedoucí autoškoly Mgr. Milan Knecht
tel.: 541 219 844, 776 886 442
e-mail: eldo-brno@seznam.cz