Obchodní akademie ELDO

Zaměření školy

Koncepce studia vychází ze zásady poskytovat vzdělání nezbytné pro přímé uplatnění v zaměstnání a cílené vytvoření podmínek i pro následné studium na vysoké škole.

Forma a průběh studia

Pro studijní obory Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Pedagogické lyceum a Management sportu je uplatňována forma denního studia. Studijní obor obchodní akademie je možno studovat i dálkově. Studijní plán ekonomického lycea je významně zaměřen na následné studium na vysoké škole a na vyšší odborné škole ekonomického, ekonomicko právního a správního směru. Studijní plán pedagogického lycea je zaměřen na další vysokoškolské studium (humanitní, učitelské apod.). Škola umožňuje individuální vzdělávací plán pro sportovně nadané žáky i pro žáky ze zdravotními problémy.

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Ubytování a stravování

Obchodní akademie zajišťuje pro všechny žáky stravování ve školní jídelně a v celodenně otevřené kantýně. Pro mimobrněnské zajišťuje ubytování ve vlastním Domově mládeže, který je součástí školy. Mimo jiné může škola nabídnout výuku v rámci autoškoly Eldo, kde žáci mohou získat řidičské oprávnění skupiny A-1, A, B.

 


Peníze evropské unie pro OA ELDO a SOU TRADIČNÍCH ŘEMESEL

Rádi bychom Vás informovali, že se naše škola zapojila od června 2012 do jednoho z dalších evropských projektů, které pomáhají školám v moderních trendech výuky. Před- stavují pomocnou ruku v problematice řešení psychopa-tologických jevů v edukační rovině.
Realizátorem je Obchodní akademie ELDO, SOU tradičních řemesel a VOŠ Podrobnosti o projektu naleznete zde.


                                                                                                 

Hodina dějepisu s Národním muzeem

Dne 22. 10. 2014 lektorovaný tým Národního muzea Praha pod vedením

Mgr. Kristýny Hlavaté obohatil výuku dějepisu metodickými postupy k dějinám 20. století.

Studenti 3. ročníku Pedagogického lycea Obchodní akademie ELDO Brno se tak mohli

seznámit s dějinami 20. století na základě reálných příběhů lidí prostřednictvím mezinárodně

oceněné hry ,,Osudy a kariéra“ a předměty ke klíčovým historickým mezníkům českého státu.

hranice

Program z projektu Dotkni se 20. století byl Mgr. Kristýnou Hlavatou velmi úspěšně

zrealizován a motivoval studenty, aby se zúčastnili dalších vzdělávacích dějepisných aktivit

a soutěží. Studenti byli pracovníky Národního muzea Praha velmi kladně hodnoceni za

správně a odborně formulované odpovědi a vytvoření dobrého sociálního klimatu při průběhu

vzdělávacích aktivit.

Ke zlomovým událostem českých a československých dějin jsme pro výuku dějepisu

začali využívat interaktivní muzejní kufříky, které otevírají cestu k hlubšímu pochopení

historie.

Foto ze zrealizované akce na naší škole na stránkách projektu Národního muzea Praha

www.dvacatestoleti.eu v PREZENTACE PROJEKTU A JEHO AKTIVIT NA ŠKOLÁCH

PhDr. Jana Jurásková

 

muzeum

---------------------------------

CESTA ZA SVOBODOU

25 LET OD PÁDU ŽELEZNÉ OPONY

muzeum

Dne 21. 11. 2014 se studentky PhDr. Jany Juráskové ze 3. ročníku Pedagogického lycea Obchodní akademie ELDO v Brně v rámci dějepisu zúčastnily vzdělávacího programu Brána ke svobodě v Mikulově. Jednalo se o česko - rakouský projekt CZ 0282 „Příběhyželezné opony – cesty ke svobodě“ s podporou ministra kultury Mgr. K. Hermana a rakouského velvyslance v ČR Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa.

Studentky se nejprve zúčastnily odhalení Památníku obětem železné opony na Stezce svobody, který je tvořen 53 kovovými stélami připomínající 53 osob, které byly zabity při překonání železné opony a ke každé stéle - oběti, které měly být zapomenuty, položily květinu. Studentky si připravily bílou růži jako symbol svobody, za kterou chtěly také poděkovat.

Dále si prošly Stezku svobody (2, 5 km), kde třináct informačních tabulí připomíná osudy lidí žijící za Železnou oponou. Toto místo je památníkem, který připomíná těžké osudy lidí, kteří chtěli přejít hranice Železné opony a žít svobodně. Poté se zúčastnily mezinárodní konference.

zdroj: www.dvacatestoleti.eu/zajimavosti/

cesta

 

Poděkování za projev a účast na akci.

 

 

 

---------------------------------

Seznámení s Arménií

Studentce 2. ročníku pedagogického lycea Nikole Shahbazyan byla udělena pochvala ředitele školy za programy a workshopy EU s cestovatelskou tematikou pro studenty a veřejnost v rámci projektu Poznej svět všemi smysly. Tyto aktivity uskutečnila v Klubu Cestovatelů v Brně, kde vystoupila jako speciální host programu Zakavkazského večera s politologem FSS MU Mgr. Tomášem Šmídem, PhDr. a cestovateli Davidem Švejnohou a Milanem Šťouračem. Mimo jiné se podílela i na projektu Příběhy zemí, kde představila svou rodnou zemi.

 

armenie

 

 


  

Středoškolské hry ve futsalu chlapců

 

Naši žáci (složení opět prakticky ze žáků 1. ročníků) se ve dnech 25. 2. a 27. 2. 2014 zúčastnili středoškolských her ve futsalu chlapců. V základní skupině odehráli 3 vyrovnané a bojovné utkání.
V prvním zápase prohráli se SZŠ Merhautova 1:2, následně ale díky vynikajícímu výkonu celého týmu porazili nejdříve SŠSE Trnkova 3:0 a v posledním zápase Gymnázium Botanická 4:2 a postoupili o skóre do čtvrteční finálové skupiny.
V této skupině to po výhře nad ISŠA Křižíkova 3:2 a remíze se SŠ Jílová 2:2 vypadalo, že by mohli kluci uspět a vyhrát celý turnaj. Pak ale v nešťastném utkání prohráli se SŠ Čichnova 1:2 a poslední zápas se SOŠ Zoubkova 1:3, což znamenalo konečné „až“ 4. místo ve finále městského kola.

Složení týmu: Janošek, Rapouch, Tulaydan, Šustr, Burac, Lustig, Flachs, Pichler, Mica, Zavřel, Hobza, Praks a Dvořák J.

futsal

 


Aktuality / zprávy

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 - bližší informace naleznete zde

 

Pilotní  ověřování organizace přijímacího řízení  na obor Ekonomické lyceum  (pro školní rok 2015-2016)

bližší informace naleznete zde:

 

Informace k projektu UNIV 3 naleznete zde

 

Informace k maturitním zkouškám – jaro 2014/2015

Termíny maturitních zkoušek naleznete zde

Přijímací řízení pro školní rok 2015-2016.

 

bližší informace naleznete ZDE

Přihláška - Denní studium

Přihláška - Dálkové studium

Výsledky projektu HELPTECH

-pro pomoc školství a technickým oborům v podobě pěkného videa naleznete zde

Dálkové studium

 

Studenti, kteří se hlásí na dálkové studium do 1. ročníku neodevzdávají zápisový lístek!

Dobrovolný zájmový kroužek stolních her

V roce 2014 byl na škole založen nový zájmový kroužek. Jedná se o dobrovolnou mimoškolní aktivitu, ve které se formou stolních her rozvíjí znalostí studentů z anglického jazyka. Stolní hry jsou kupovány v originálním anglickém vydání a tudíž vedou žáky ke spojení moderní formy výuky se zábavou.  Zároveň je i rozvíjen týmový duch a  spolupráce mezi žáky.

h1

 

 

h2

 

h3

 

h4

 

logo

Program Comenius na Obchodní akademii Eldo o.p.s.

Evropský program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské, základní a střední školy. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Studentům a učitelům nabízí možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Hlavně jim ale umožní cestovat, osobně se setkat a poznat zvyky i kulturu jiných zemí.
Studenti Obchodní akademie Eldo o.p.s. mají od loňského roku možnost pracovat na projektu nazvaném Clima change  v rámci programu Comenius, který se naší škole podařilo získat v loňském roce. Jelikož komunikačním prostředkem mezi studenty je angličtina, projekt slouží studentům i jako praktická příležitost k procvičování cizího jazyka s přáteli z partnerských škol ať už v rovině výuky, tak i při mimoškolních aktivitách na facebooku či mailu.
V letech 2013-2015 zkoumají naši studenti společně s partnery z Německa, Lotyšska a Lipska současné změny klimatu v projektu nazvaném Climate change – Can we control it?   
Projektové práce spočívají v měření kyselosti, zásaditosti a znečištění vody jak v okolí Brna tak i v partnerských zemích, následné prezentaci na internetu a dalších sociálních sítích. Výsledky jsou poté prezentovány formou workshopu a prezentace při návštěvách partnerských škol. Naším cílem je propojení výuky jazyků, chemie a  biologie, stejně jako chceme dát příležitost studentům k zapojení do mezinárodních aktivit, kde získají náhled na problematiku ekologie, internacionální komunikace a spolupráce při řešení daných problémů. Neméně důležité je i poznat prostředí té či oné země, její kulturu, historii a edukační metody.

com1

com2

www.skolyjh.cz | 2010 © Obchodní akademie ELDO, o. p. s.