Obchodní akademie ELDO

Zaměření školy

Koncepce studia vychází ze zásady poskytovat vzdělání nezbytné pro přímé uplatnění v zaměstnání a cílené vytvoření podmínek i pro následné studium na vysoké škole.

Forma a průběh studia

Pro studijní obory Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Pedagogické lyceum a Management sportu je uplatňována forma denního studia. Studijní obor obchodní akademie je možno studovat i dálkově. Studijní plán ekonomického lycea je významně zaměřen na následné studium na vysoké škole a na vyšší odborné škole ekonomického, ekonomicko právního a správního směru. Studijní plán pedagogického lycea je zaměřen na další vysokoškolské studium (humanitní, učitelské apod.). Škola umožňuje individuální vzdělávací plán pro sportovně nadané žáky i pro žáky ze zdravotními problémy.

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Ubytování a stravování

Obchodní akademie zajišťuje pro všechny žáky stravování ve školní jídelně a v celodenně otevřené kantýně. Pro mimobrněnské zajišťuje ubytování ve vlastním Domově mládeže, který je součástí školy. Mimo jiné může škola nabídnout výuku v rámci autoškoly Eldo, kde žáci mohou získat řidičské oprávnění skupiny A-1, A, B.

 


Peníze evropské unie pro OA ELDO a SOU TRADIČNÍCH ŘEMESEL

Rádi bychom Vás informovali, že se naše škola zapojila od června 2012 do jednoho z dalších evropských projektů, které pomáhají školám v moderních trendech výuky. Před- stavují pomocnou ruku v problematice řešení psychopa-tologických jevů v edukační rovině.
Realizátorem je Obchodní akademie ELDO, SOU tradičních řemesel a VOŠ Podrobnosti o projektu naleznete zde.


                                                                                                 

Afrika pohledem studentky z 3. PL

 

Dne 8. 9. 2014 jsem se  zúčastnila vzdělávacího programu ,, Poznej svět všemi smysly“. Konkrétním tématem byla Afrika. Přístup lektora byl velmi příjemný, vyhovovala mi forma diskuze. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých a pro mne mnohdy i nových informací,           o kterých jsem neměla tušení. Prezentace a vyprávění s názornými fotografiemi mě přenášela na místa, které bych snad v životě nenavštívila. Program mě inspiroval k hledání dalších informací ke kultuře a životě lidí z jiných zemí. Měla jsem možnost ochutnat i jinou kuchyni, než tu naši českou. Měla jsem výborně ochucený kuskus a sladkou tečku na závěr plnou datlí a čokolády. Afrika nebyla jediná akce, na které jsem v Klubu cestovatelů v Brně byla. Kdykoliv mám možnost zúčastnit se, neváhám a s nadšením jdu. Zážitek z programů bych přála všem. (Anežka Juránková)

---------------------------------

 

Seznámení s Arménií

Studentce 2. ročníku pedagogického lycea Nikole Shahbazyan byla udělena pochvala ředitele školy za programy a workshopy EU s cestovatelskou tematikou pro studenty a veřejnost v rámci projektu Poznej svět všemi smysly. Tyto aktivity uskutečnila v Klubu Cestovatelů v Brně, kde vystoupila jako speciální host programu Zakavkazského večera s politologem FSS MU Mgr. Tomášem Šmídem, PhDr. a cestovateli Davidem Švejnohou a Milanem Šťouračem. Mimo jiné se podílela i na projektu Příběhy zemí, kde představila svou rodnou zemi.

 

armenie

 

 


  

Středoškolské hry ve futsalu chlapců

 

Naši žáci (složení opět prakticky ze žáků 1. ročníků) se ve dnech 25. 2. a 27. 2. 2014 zúčastnili středoškolských her ve futsalu chlapců. V základní skupině odehráli 3 vyrovnané a bojovné utkání.
V prvním zápase prohráli se SZŠ Merhautova 1:2, následně ale díky vynikajícímu výkonu celého týmu porazili nejdříve SŠSE Trnkova 3:0 a v posledním zápase Gymnázium Botanická 4:2 a postoupili o skóre do čtvrteční finálové skupiny.
V této skupině to po výhře nad ISŠA Křižíkova 3:2 a remíze se SŠ Jílová 2:2 vypadalo, že by mohli kluci uspět a vyhrát celý turnaj. Pak ale v nešťastném utkání prohráli se SŠ Čichnova 1:2 a poslední zápas se SOŠ Zoubkova 1:3, což znamenalo konečné „až“ 4. místo ve finále městského kola.

Složení týmu: Janošek, Rapouch, Tulaydan, Šustr, Burac, Lustig, Flachs, Pichler, Mica, Zavřel, Hobza, Praks a Dvořák J.

futsal

 


Aktuality / zprávy

Informace k projektu UNIV 3 naleznete zde

 

Maturitní zkouška – jaro 2015

Žák podá k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku nejpozději do 1. prosince 2014.
Přihláška k maturitní zkoušce ke stažení -  zde

 

Přijímací řízení pro školní rok 2015-2016.

 

bližší informace naleznete ZDE

Přihláška - Denní studium

Přihláška - Dálkové studium

Výsledky projektu HELPTECH

-pro pomoc školství a technickým oborům v podobě pěkného videa naleznete zde

Dny otevřených dveří

 

Termín

Čas

26. listopadu 2014

14.00 – 18.00 hodin

28. ledna 2015

14.00 – 18.00 hodin

4. února 2015

14.00 – 18.00 hodin

Bližší informace o škole poskytujeme na tel. čísle:
541 219 844 /kl. 117,
541 219 802

Škola se bude prezentovat i na Veletrhu středních škol
21. – 22. listopadu 2014

 

Dálkové studium

 

Studenti, kteří se hlásí na dálkové studium do 1. ročníku neodevzdávají zápisový lístek!

Dobrovolný zájmový kroužek stolních her

V roce 2014 byl na škole založen nový zájmový kroužek. Jedná se o dobrovolnou mimoškolní aktivitu, ve které se formou stolních her rozvíjí znalostí studentů z anglického jazyka. Stolní hry jsou kupovány v originálním anglickém vydání a tudíž vedou žáky ke spojení moderní formy výuky se zábavou.  Zároveň je i rozvíjen týmový duch a  spolupráce mezi žáky.

h1

 

 

h2

 

h3

 

h4

 

logo

Program Comenius na Obchodní akademii Eldo o.p.s.

Evropský program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské, základní a střední školy. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Studentům a učitelům nabízí možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Hlavně jim ale umožní cestovat, osobně se setkat a poznat zvyky i kulturu jiných zemí.
Studenti Obchodní akademie Eldo o.p.s. mají od loňského roku možnost pracovat na projektu nazvaném Clima change  v rámci programu Comenius, který se naší škole podařilo získat v loňském roce. Jelikož komunikačním prostředkem mezi studenty je angličtina, projekt slouží studentům i jako praktická příležitost k procvičování cizího jazyka s přáteli z partnerských škol ať už v rovině výuky, tak i při mimoškolních aktivitách na facebooku či mailu.
V letech 2013-2015 zkoumají naši studenti společně s partnery z Německa, Lotyšska a Lipska současné změny klimatu v projektu nazvaném Climate change – Can we control it?   
Projektové práce spočívají v měření kyselosti, zásaditosti a znečištění vody jak v okolí Brna tak i v partnerských zemích, následné prezentaci na internetu a dalších sociálních sítích. Výsledky jsou poté prezentovány formou workshopu a prezentace při návštěvách partnerských škol. Naším cílem je propojení výuky jazyků, chemie a  biologie, stejně jako chceme dát příležitost studentům k zapojení do mezinárodních aktivit, kde získají náhled na problematiku ekologie, internacionální komunikace a spolupráce při řešení daných problémů. Neméně důležité je i poznat prostředí té či oné země, její kulturu, historii a edukační metody.

com1

com2

www.skolyjh.cz | 2010 © Obchodní akademie ELDO, o. p. s.