Aktuality / zprávy


Informace z CERMATU

Hodnocení písemných prací z ČJL, AJ a NJ pro žáky, kteří konají jakoukoliv ústní zkoušku, bude zpřístupněno dne 15. září 2017 (viz ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 22, odst. 3, věta druhá).


Časový rozpis k ústním MZ


Zahájení školního roku 2017/18

Pondělí 4. září 2017

1. ročníky: v 8.00 hod. – budova školy, Střední 59, Brno

Třídy, které mají v sudém týdnu výuku zahájí ve svých třídách:
– Dg/St 1
– KČ 1
– KD/Vl 1
– UKo/UT/T/ES 1
– NS PO 1
– NS Uřp 1

Třídy, které mají v sudém týdnu odborný výcvik se shromáždí na školním dvoře a učitelé odborného výcviku si je převezmou:
– KO 1
– KD 1

2., 3. a 4. ročníky: v 9.00 hod.

Třídy, které mají v sudém týdnu výuku zahájí ve svých třídách:
– KO 2
– Dg 2
– KD/ES 2
– NS PO/Uřp 2
– KO/Dg/St/MS 3
– KČ/MSS/OpS 3
– KO/Dg/St 4

Třídy, které mají v sudém týdnu odborný výcvik se dostaví v 9.00 hod. na jednotlivá pracoviště:
– KČ/OpS 2: (KČ 2 – provozovny dle rozpisu: zde, OpS 2 – Vídeňská)
– UKo/T/Vl 2: (Uko 2, T 2 – Vídeňská, Vl 2 – budova školy, Střední 59, 7.p.,)
– KD/ES 3 : (KD 3 – provozovna ul. Bayerova, ES 3 – Vídeňská)
– UKo/UT/T/Vl 3: (UKo3, UT 3, T3 – Vídeňská, Vl 3 – budova školy, Střední 59, 7.p.,)

Zkrácené studium zahajuje v pondělí 11. 9. 2017 v 8. 00 hod – budova školy, Střední 59, Brno
Dálková studium 2. a 3. ročník zahajuje v pondělí 11. 9. 2017 v 13.30 hod. – budova školy, Střední 59, Brno
Dálková studium 1. ročník zahajuje v úterý 12. 9. 2017 v 13.30 hod. – budova školy, Střední 59, Brno

Bližší informace: 541 219 844/kl. 115, 112


Informace k opravným a náhradním termínům závěrečných zkoušek podzim 2017

naleznete zde


Informace k opravným a náhradním termínům maturitní zkoušky podzim 2017

naleznete zde


Úřední hodiny během letních prázdnin

Středa: 9.00 – 12.00

Od 21.8.2017:
Pondělí: 8.00 – 13.00
Úterý: 8.00 – 13.00
Středa: 10.00 – 15.00
Čtvrtek: 8.00 – 13.00
Pátek: 8.00 – 12.00

Tel. ústředna / spojovatelka:
541 219 844

Studijní oddělení (informace o studiu)
541 219 844 /kl. 115
soutr.studijni@oaeldo.cz


Informace k podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2017

naleznete zde


Výsledky talentové zkoušky na školní rok 2017/2018 (3. kolo)

Výsledky talentové zkoušky 3. kola přijímacího řízení naleznete zde.


Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu oboru Podnikání naleznete zde.


Schůzky rodičů budoucích ročníků

Schůzky rodičů nebo plnoletých žáků budoucích prvních ročníků maturitních oborů pro šk. rok 2017/2018 se budou konat ve středu 24. 5. 2017 v 15.00 v budově školy Střední 59, Brno.

Jedná se o obory:

 • Kosmeticé služby
 • Nástavbové studium – podnikání

Informace k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Z důvodu navýšení počtu přijímaných žáků do I. ročníku studia na naší škole, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení (pro maturitní obory bez státní jednotné přijímací zkoušky). Kritéria pro 2. kolo budou zveřejněna na webových stránkách školy.

Na aktuální navýšení volných míst v jednotlivých oborech se lze informovat na studijním oddělení školy: tel: 541 219 843 – 4 klapka 115, mobil: 724 352 495, 724 352 497


Výsledky přijímacího řízení pro studijní obory na školní rok 2017/2018

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek (nevztahuje se na obor Podnikání – nástavbové studium – žáci svůj nástup potvrdí telefonicky na níže uvedeném tel. čísle).

V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 16.5.2017). Zde také obdrží rozhodnutí o přijetí a informace týkající se podpisu smlouvy o studiu. Pokud nebude zápisový lístek v daném termínu odevzdán, bude na místo žáka přijat další uchazeč.

Pozn.: Zápisový lístek lze také do do 16.5.2017 odeslat poštou.

Informace k podpisu smluv Vám sdělí studijní oddělení školy na tel. čísle 541 219 803.


Výsledky přijímacího řízení pro tříleté učební neumělecké obory na školní rok 2017/2018

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek.

V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žákna studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 9.5.2017). Zde také obdrží rozhodnutí o přijetí a informace týkající se podpisu smlouvy o studiu. Pokud nebude zápisový lístek v daném termínu odevzdán, bude na místo žáka přijat další uchazeč.

Pozn.: Zápisový lístek lze také do do 9.5.2017 odeslat poštou.

Informace k podpisu smluv Vám sdělí studijní oddělení školy na tel. čísle 541 219 803.

Kritéria přijímacího řízeni


ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ve dnech 2.5 a 3.5.2017 udělil ředitel školy, pro žáky, kteří mají v tyto dny teoretickou výuku (sudý týden) – ŘEDITELSKÉ VOLNO


Informace o opravných a náhradních termínech ZZ

ke stažení


Termíny MZ pro jednotlivé třídy

Naleznete zde
Přesný časový rozpis ústních MZ bude k dispozici na web.stánkách a v budově školy od.2.5.2016, další informace na tel. 541 219 803, 724 352 497.


Výsledky talentové zkoušky na školní rok 2017/2018

Výsledky 2. kola přijímacího řízení naleznete zde.


Termín 2. kola talentových zkoušek

Druhé kolo talentových zkoušek pro umělecké obory:

 • Design interiéru
 • Starožitník
 • Vlásenkář a maskér
 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • Umělecký truhlář a řezbář

se koná dne 22.3.2017.
Přihlášky můžete zasílat do 10.3.2017.


Informace o jednotné přijímací zkoušce pro čtyřleté maturitní obory a nástavbové studium pro školní rok 2017/2018: zde

Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a ilustrační testy pro rok 2017:

Další informace na: www.cermat.cz


Výsledky přijímacího řízení na umělecké obory

Výsledky naleznete zde.


Autoškola Eldo – akce pro studenty

Sleva 1.500,- Kč na výcvik ke získání řidičského oprávnění skupiny B (osobní automobil). Nabídka platí pro všechny studenty Obchodní akademie ELDO a SOU tradičních řemesel a VOŠ, narozené v roce 1999 a dříve, kteří zahájí výcvik v období od 9.1.2017 do 31.3.2017. Přihlášky a podrobné podmínky jsou k dispozici u vedoucího autoškoly.


Dny otevřených dveří 2016/17

Plakát nábor 2016


Žádosti o přezkum MZ

informace k žádosti o přezkum MZ naleznete zde.


Zahájení školního roku 2016/17

ve čtvrtek 1. září 2016

1. ročníky: v 8.00 hod. – budova školy, Střední 59, Brno

Třídy, které mají v lichý týden výuku zahájí ve svých třídách:

 • KO 1
 • Dg 1
 • UKo/T/Vl 1
 • NS PO 1
 • NS Uřp 1

Třídy, které mají v lichý týden odborný výcvik se shromáždí na školním dvoře a učitelé odborného výcviku si je převezmou:

 • KD/ES 1
 • KČ/MSS/OpS 1

2., 3. a 4. ročníky: v 9.00 hod.

Třídy, které mají v lichý týden výuku zahájí ve svých třídách:

 • KO/Dg/St/MS 2
 • KČ/MSS/OpS 2
 • UKo/UT/T/Vl 2
 • NS PO/Uřp 2
 • KO/Dg/St 3
 • KD 3
 • Dg 4
 • KO 4

Třídy, které mají v lichém týdnu odborný výcvik se dostaví v 9.00 hod. na jednotlivá pracoviště:

 • KD/ES 2 : (KD 2 – provozovna ul. Bayerova, ES 2 – Vídeňská)
 • KO/Dg/St 3 : (KO 3 – provozovna ul. Životského)
 • UKo/T/MSS 3: (Vídeňská)
 • KČ/Vl/OpS 3: (Vl 3 – budova školy, Střední 59, 7.p., OpS 3 – Vídeňská)
 • KČ 3 – provozovny dle rozpisu: zde

Zkrácené studium zahajuje v pondělí 5. 9. 2016 v 8. 00 hod – budova školy, Střední 59, Brno

Dálková studium zahajuje v pondělí 5.9. 2016 v 13.30 hod. – budova školy, Střední 59, Brno

Bližší informace: 541 219 844/kl. 115, 112


Základní řezbářský kurz

Připravili jsme pro Vás Základní řezbářský kurz, více informací naleznete zde.


Provoz studijního oddělení v době prázdnin

1.7.2016 – 15.7.2016 od 7:00 do 13:00 hodin
20.7.2016 od 8:00 do 14:00 hodin
27.7.2016 od 8:00 do 14:00 hodin
3.8.2016 od 8:00 do 14:00 hodin
8.8.2016 – 19.8.2016 od 7:00 do 13:00 hodin
22. – 31.8.2016 od 7:00 do 15:00 hodin

Přehled opravných a náhradních termínů MZ podzim 2016

naleznete zde.


Přehled opravných a náhradních termínů ZZ podzim 2016

naleznete zde.


Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky se podávají do 27. června 2016

K maturitní zkoušce se musí přihlásit i žáci, kteří nebyli k jarnímu termínu připuštěni!

Písemné zkoušky společné části proběhnou od 1. do 7. září 2016. Zkoušky se budou konat na tzv. spádových školách, na které budou žáci přiděleni s ohledem na vzdálenost od vlastní kmenové školy.

Písemné zkoušky odstartují již v úterý 1. září ve 12.00 hodin. Jednotné zkušební schéma zveřejní Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna.

Ředitel školy vás o termínu a místě konání písemné zkoušky informuje v pozvánce, kterou obdržíte v druhé polovině měsíce srpna, ať už písemnou či elektronickou formou.


Kadeřnická show

Kadeřnická show


Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete zde


Rozpis žáků k praktické části maturitní zkoušky

Časový rozpis žáků k profilové části maturitní zkoušky z odborného výcviku – obor: Kosmetické služby: zde


Máš rád fotbal? Staň se rozhodčím!

Staň se rozhodčím

SOU tradičních řemesel organizuje pro své žáky seminář ke získání licence rozhodčího

V rámci organizace a celkové podpory mimoškolních aktivit našich žáků připravilo SOU tradičních řemesel ve spolupráci s Městským fotbalovým svazem Brno pro zájemce školení ke získání licence rozhodčího fotbalu. Školení proběhne v měsících únoru a březnu a pro žáky SOU tradičních řemesel je bezplatné, v plné výši je hradí škola. Absolventi tohoto kurzu získají licenci rozhodčího fotbalu a tím i oprávnění působit jako rozhodčí v rámci soutěží organizovaných okresními fotbalovými svazy.

Školení začne v polovině měsíce února. Nezávazná informační schůzka proběhne v učebně č. 531 SOU tradičních řemesel Brno, Střední 59, v pátek 12.února a ve středu 17.února v 9.45 hodin.

Zájemcům podá bližší informace Mgr. Milan Knecht, tel. 541219844/kl. 119, e-mail eldo-brno@seznam.cz.


Ve školním roce 2016/2017 otevíráme obory


Od 1.9. 2015 otevíráme

Tříleté dálkové nástavbové studium zakončené státní maturitní zkouškou 64 – 41- L /51 Podnikání
– bližší informace zde


Novinka: předmět Aromaterapie

v oboru Kosmetické služby


Informace k projektu UNIV 3

naleznete zde.


Peníze evropské unie pro OA ELDO a SOU TRADIČNÍCH ŘEMESEL

Rádi bychom Vás informovali, že se naše škola zapojila od června 2012 do jednoho z dalších evropských projektů, které pomáhají školám v moderních trendech výuky. Před- stavují pomocnou ruku v problematice řešení psychopa-tologických jevů v edukační rovině.
Realizátorem je Obchodní akademie ELDO, SOU tradičních řemesel a VOŠ Podrobnosti o projektu naleznete zde.


Kurz studené kuchyně pro širokou veřejnost

Další Kurz studené kuchyně 2015.

Tématem kurzu je česká i mezinárodní studená kuchyně vhodná pro sváteční příležitosti, rauty, ale třeba i obyčejná pohoštění. Bližší informace naleznete zde: Kurz studené kuchyně.


Přípravné kurzy výtvarné výchovy a dějin umění

pořádané Středním odborným učilištěm tradičních řemesel Brno

Nabízíme VEŘEJNÉ výtvarné kurzy jako přípravu k talentovým zkouškám na umělecké obory SOU, ale i na jiné střední školy uměleckého směru. Školení je vhodné také pro ostatní zájemce o výtvarnou tvorbu.

 • Výuka je zaměřena na zdokonalení výtvarných technik, zejména na kresbu, studium barev
  a kompozice, na anatomii lidského těla, portrét, konstrukci perspektivy a paralelně na rozvíjení fantazie každého jedince.
 • Rozsah: 1–2x týdně po 3 hodinách v odpoledním čase (8 lekcí)
 • Program (podle složení a požadavků zájemců): kresba, malba, design, keramika, návrhové kreslení dle jednotlivých oborů, stručný nástin dějin výtvarného umění
 • Lektoři: učitelé a výtvarníci z jednotlivých uměleckých oborů školy
 • Přihlášky: elektronicky, poštou nebo osobně na studijním oddělení školy
 • Cena kurzu: 1990,- Kč (v ceně je zahrnut výtvarný materiál a 1x model pro portrétování)

Zahájení:

 • jarní kurz (duben, květen 2013) – 8. 4. 2013 v 16.00 hod. v budově školy
 • podzimní kurz (září, říjen, listopad 2013) – 9. 9. 2013 v 15.00 hod. v budově školy

Bližší informace: SOU tradičních řemesel, 602 00  Brno, Střední 59
Tel.: 541 219 843, 541 219 803, 608 237 836 (Mgr. Kopřivová)
Těšíme se na Váš zájem.

E-mail: soutr.studijni@oaeldo.cz
facebook: SOU a VOŠ tradičních řemesel


MS žen ve florbalu

Třída NS PO/NS Uřp 2 se dne 10.12.2013 zúčastnila soutěže o nejlepší plakát na podporu florbalového týmu České republiky žen na Mistrovství světa, které se hraje v Brně a Ostravě.
1. cenu nakonec vyhrálo (když budu citovat ředitele soutěže) „tradičně SOU tradičních řemesel Brno“. Kromě prvenství obdrželi žáci kalendáře a florbalovou masku. Žákům jménem školy děkuji za propagaci školy a gratuluji k úspěchu.

florbal florbal 2


Středoškolské hry ve futsalu chlapců

Naši žáci (složení opět prakticky ze žáků 1. ročníků) se ve dnech 25. 2. a 27. 2. 2014 zúčastnili středoškolských her ve futsalu chlapců. V základní skupině odehráli 3 vyrovnané a bojovné utkání.
V prvním zápase prohráli se SZŠ Merhautova 1:2, následně ale díky vynikajícímu výkonu celého týmu porazili nejdříve SŠSE Trnkova 3:0 a v posledním zápase Gymnázium Botanická 4:2 a postoupili o skóre do čtvrteční finálové skupiny.
V této skupině to po výhře nad ISŠA Křižíkova 3:2 a remíze se SŠ Jílová 2:2 vypadalo, že by mohli kluci uspět a vyhrát celý turnaj. Pak ale v nešťastném utkání prohráli se SŠ Čichnova 1:2 a poslední zápas se SOŠ Zoubkova 1:3, což znamenalo konečné „až“ 4. místo ve finále městského kola.

Složení týmu: Janošek, Rapouch, Tulaydan, Šustr, Burac, Lustig, Flachs, Pichler, Mica, Zavřel, Hobza, Praks a Dvořák J.
futsal
Diplom k nahlédnutí zde!


Městské kolo středních škol v basketbalu chlapců

Dne 1.4.2014 se naši žáci zúčastnili turnaje středních škol v basketbalu. V základní skupině narazili na silné celky, proti kterým se nedokázali prosadit a po třech prohrách obsadili v základní skupině 4. místo. Výsledky: SOU Tr. Řemesel : SPŠ Kudelova 7:33, SOU Tr. Řemesel : Gym. Vejrostova 22:35 a SOU Tr. Řemesel :  Gym. Vídeňská 14:32.
Složení týmu: Hutník, Halouska, Kohoutek, Gregor, Buchta, Tichý, Šustr, Zemek

basket


Městské kolo středoškolských her ve futsalu dívek

Naše dívky se dne 11.3.2014 zúčastnily středoškolských her ve futsalu dívek.
Mladý tým poskládaný především ze žaček 1. ročníků v základní skupině narazil na 3 týmy, které byly nad jejich síly a prohrály s Gymnáziem Matyáše Lercha, SZŠ Merhautova a nakonec i s Biskupským gymnáziem vždy shodně 0:5.
Skončily tak na 4. místě a do finálové skupiny nepostoupily.
Složení týmu: Vinická, Houšťová, Kinclová, Leknerová, Borovcová, Břeňková, Plíhalová, Nesvačilová a Kociánová

futsal


FACEBOOK

Adresu na náš FACEBOOK naleznete zde. Nepoužívat ve škole, je určen pro domácí využití.


AKCE studentů

Turnaj SŠ v plážovém volejbale chlapců

Dne 2.6.2014 se za krásného slunečného počasí v areálu Sokoláku na brněnské přehradě uskutečnil turnaj středních škol v plážovém volejbale. Naši žáci sice bojovali, ale na soupeře to nestačilo a přestože to chvílemi vypadalo, že se povede uhrát nějaký výsledek, skončili po dvou prohrách skončili na děleném 13 – 18 místě.
Složení týmu: O. Klika a P. Kohoutek a střídající P. Macan.

pláž


Středoškolské hry v malé kopané

Naše škola se dne 13.5.2014 představila na stavební škole v Bosonohých v základní skupině turnaje středních škol v malé kopané.
Zápasy všech týmů byly poměrně vyrovnané. Na úvod porazili naši hráči SŠ Purkyňova 2:0, poté ale podlehli OA Kotlářská 0:1, remizovali s domácím týmem z Bosonoh 1:1 a v posledním zápase prohráli se školou SPŠ Chemická 0:3, což znamenalo nakonec až 4., nepostupové místo.
Sestava: Farlík, Pichler, Hobza, Buchta, Kohoutek, Švidroň, Lustig, Schabatka, Burac, Hokáryk, Urbánek, Tichý a Flachs

hry