Aktuality / zprávy


Schůzky rodičů budoucích prvních ročníků uměleckých oborů

pro šk. rok 2018/2019 budou ve středu 7.3.2018 v 15.00 v budově školy Střední 59, Brno jedná se o obory:

 • Design interiéru
 • Starožitník
 • Vlásenkář a maskér
 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • Umělecký truhlář
 • Umělecké řemeslné práce (nástavbové studium)

Termín 2. kola talentových zkoušek

Druhé kolo talentových zkoušek pro umělecké obory:

 • Design interiéru
 • Starožitník
 • Vlásenkář a maskér
 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • Umělecký truhlář a řezbář
 • Umělecké řemeslné práce (nástavbové studium)

se koná ve středu 28. 2. 2018, v 9.00 v budově školy, Střední 59, Brno.

Přihlášky můžete zasílat do 26. 2. 2018


Organizace teoretického vyučování – 2. pololetí

naleznete zde.


Přijetí žáků na umělecké obory na školní rok 2018/2019

– výsledky přijímacího řízení na umělecké obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2018/2019 – zde

V případě přijetí si lze rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout od 5. února 2018 na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti.
K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 19. února 2018).

Podrobnější informace vám sdělí studijní oddělení školy na tel. čísle: 541 219 803.


Úřední hodiny během jarních prázdnin

Pátek 2. 2. 2018 – ZAVŘENO (pololetní prázdniny)

Od 5. 2. – 9. 2. 2018:
Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00

Kontakt:

Tel. ústředna / spojovatelka:
541 219 844
Studijní oddělení (informace o studiu)
541 219 844 /kl. 115
soutr.studijni@oaeldo.cz


Prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny: 2. 2. 2018 (pátek)
Jarní prázdniny: 5. 2. – 11. 2. 2018

Zahájení výuky v pondělí 12. 2. 2018 (lichý týden) v 8.00 hod.


Výsledky talentové zkoušky na školní rok 2018/2019

– výsledky talentových zkoušek naleznete zde

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1 / Uchazeč, který splnil podmínky talentové zkoušky, pokračuje v přijímacím řízení.

2 / Přijímací řízení probíhá bez účasti žáka. V rámci přijímacího řízení se posuzuje prospěch z vysvědčení z 7. a 8. ročníku základní školy či odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia (viz kriteria přijímacíhořízení).

3 / V období od 5. února do 15. února zveřejní ředitel školy na webových stránkách a ve vestibulu školy seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí si lze rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout od 5. února 2018 na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti.
K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 19. února 2018).

Podrobnější informace Vám sdělí studijní oddělení školy na tel. čísle: 541 219 803.


TALENTOVÉ ZKOUŠKY 8. a 9. 1. 2018

Místo konání: budova školy Střední 59, 602 00 Brno

Časový rozpis:
11,00 hod. – úhrada poplatku za talentovou zkoušku
11,50 hod. – prezence
12,00 hod. – 12,30 hod. – test kulturně historických znalostí
12,30 hod. – 12,40 hod. – přestávka
12,40 hod. – 16,00 hod. – praktická část talentové zkoušky

Sdělení o výsledku talentové zkoušky bude zasláno písemně, zveřejněno na webových stránkách školy a vyvěšeno ve vestibulu školy Střední 59, Brno.


Oznamovací povinnost žáků zdravotním pojišťovnám

Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, je povinností pojištěnců tj. žáků popř. jejich zákonných zástupců plnit oznamovací povinnosti. Oznamovat se musí jak zahájení, tak i ukončení studia, případně jeho přerušení a znovuzahájení, a to nejpozději do osmi dnů ode dne změny. Tuto oznamovací povinnost nemá škola! Po maturitě platí stát pojistné ještě po dobu posledních prázdnin.


Organizace teoretického vyučování – 1. pololetí

naleznete zde


Dny otevřených dveří

Plakát nábor 2017