Aktuality / zprávy


Vánoční prázdniny, ředitelské volno a začátek výuky

 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. 12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019.
 • Ředitel školy vyhlásil na dny 3. 1. – 4. 1. 2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO!
 • Výuka začíná v pondělí 7. 1. 2019 (sudý týden, teoretická výuka začne v 8.00)

Dny otevřených dveří

Plakát nábor 2018


Kuchař – číšník zkrácené studium

Žáci, kteří nastupují na obor Kuchař-číšník zkrácené studium mají začátek výuky v pondělí 10.9.2018 v 11.00 hod. v Hotelu Grand. Hlásit se budou u paní Zemanové!


Informace k opravným a náhradním termínům závěrečných zkoušek – podzim 2018

naleznete zde


Zahájení školního roku 2018/2019

v pondělí 3. září 2018

1. ročníky: v 8.00 hod. – budova školy, Střední 59, Brno

Třídy, které mají v sudý týden výuku zahájí ve svých třídách:

 • Dg/St 1
 • KČ/ES 1
 • KD 1
 • NS PO/Uřp 1

Třídy, které mají v sudý týden odborný výcvik se shromáždí na školním dvoře a učitelé odborného výcviku si je převezmou:

 • KO 1
 • KD/Vl 1
 • UKo/UT/T 1

2., 3. a 4. ročníky: v 9.00 hod. – budova školy, Střední 59, Brno

Třídy, které mají v sudý týden výuku zahájí ve svých třídách:

 • KO 2
 • Dg/St 2
 • KD/Vl 2
 • UKo/UT/T/ES 2
 • NS PO/Uřp 2
 • KO 3
 • Dg 3
 • KD 3
 • KČ/OpS 3
 • KO/Dg/St/MS 4

Třídy, které mají v sudý týden odborný výcvik se dostaví v 9.00 hod. na jednotlivá pracoviště:

 • KD 2 (Bayerova)
 • KČ 2 (budova školy Střední 59, 7. patro – učebny oboru Kuchař-číšník)
 • UKo/T/Vl/ES 3 (budova školy Střední 59, uč. č. 735)
 • UKo/T/Vl/ES 3 (Vídeňská)

Zkrácené studium zahajuje v pondělí 10. 9. 2018 v 8. 00 hod – budova školy, Střední 59, Brno

Dálková studium zahajuje: – budova školy, Střední 59, Brno
1. a 3. ročník v pondělí 10. 9. 2018 v 13.30 hod.
2. ročník v úterý 11. 9. 2018 v 13.30 hod.


Informace k opravným a náhradním termínům maturitní zkoušky podzim 2018

naleznete zde.


Veškerá potvrzení o studiu vydávají žákům třídní učitelé od 3.9.2018.

Úřední hodiny během letních prázdnin

Středa: 9.00 – 12.00

Od 27. 8. 2018:

Pondělí: 8.00 – 13.00
Úterý: 8.00 – 13.00
Středa: 10.00 – 15.00
Čtvrtek: 8.00 – 13.00
Pátek: 8.00 – 12.00

Kontakt:

Tel. ústředna / spojovatelka:
541 219 844

Studijní oddělení (informace o studiu)
541 219 844 /kl. 115
soutr.studijni@oaeldo.cz


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Informace o vyhlášení druhého kola přijímacího řízeni naleznete zde.


Schůzky rodičů budoucích prvních ročníků pro šk. rok 2018/2019

se budou konat ve středu 23. 5. 2018 v 15.00 v budově školy Střední 59, Brno.

Jedná se o obory:
– Kadeřník
– Kuchař – číšník
– Truhlář
– Elektrikář – silnoproud
– Kosmetické služby
– Podnikání (nástavbové studium)


Časový rozpis žáků k MZ


Výsledky přijímacího řízení na maturitní obory pro školní rok 2018/2019

V případě přijetí si lze rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout od středy 2.5. 2018 na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti.

K rozhodnutí uchazeče studovat obor Kosmetické služby na naší střední škole slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků tj. do 17.5.2018 (dne 7.5.2018 vyhlásil ředitel školy ředitelské volno). Uchazeči, kteří chtějí studovat obor Podnikání, oznámí tuto skutečnost telefonicky (tel.541 219 803) do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků tj. do 17.5.2018 (dne 7.5.2018 vyhlásil ředitel školy ředitelské volno).

V případě nepřijetí si lze rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout od 2.5. 2018 do 5.5. následující den bude odesláno poštou.


Výsledky přijímacího řízení na učební obory pro školní rok 2018/2019

 

V případě přijetí si lze rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout od pondělí 23.4. 2018 na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti. K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 10. května 2018. Ve dnech 30.4.2018 a 7.5.2018 vyhlásil ředitel školy ředitelské volno.) V případě nepřijetí si lze rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout od pondělí 23.4. 2018 do středy následující den bude odesláno poštou.

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání naleznete zde.


Třídní schůzky

schůzky s rodiči se konají ve čtvrtek 19. 4. 2018 v 16:00 a 17.00 hod.
Přesný čas a číslo učebny: zde

Program třídních schůzek:

 • 16.00 – 17.00 v kmenových učebnách – informace třídních učitelů o studiu a prospěchu žáků.
 • 17.00 – 18.00 v kabinetech – konzultace s vyučujícími.

S vyjímkou tříd: KO/Dg/St 4, NSPO/NSUřp 2.


Termíny zkoušek

Přehled termínů MZ: zde
Přehled termínů ZZ: zde


Přijetí žáků na umělecké obory – 2. kolo pro školní rok 2018/2019

– výsledky přijímacího řízení na umělecké obory s talentovou zkouškou ve 2. kole pro školní rok 2018/2019 – zde

V případě přijetí/nepřijetí si lze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu vyzvednout od 5. března 2018 na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti. K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 19. března 2018).

Upozornění:

Ve středu 7.3.2018 v 15.00 se koná v budově školy schůzka rodičů budoucích 1. ročníků uměleckých oborů, kde je možné, v případě zájmu, převzít přijetí ke studiu i odevzdat zápisový lístek. Pokud Vám daný termín nebude vyhovovat, je možné si domluvit s pracovnicí studijního oddělení na tel. čísle: 541 219 803 náhradním termínu schůzky.

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání – zde

Schůzky rodičů budoucích prvních ročníků uměleckých oborů

pro šk. rok 2018/2019 budou ve středu 7.3.2018 v 15.00 v budově školy Střední 59, Brno jedná se o obory:

 • Design interiéru
 • Starožitník
 • Vlásenkář a maskér
 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • Umělecký truhlář
 • Umělecké řemeslné práce (nástavbové studium)

Organizace teoretického vyučování – 2. pololetí

naleznete zde.


Přijetí žáků na umělecké obory na školní rok 2018/2019

– výsledky přijímacího řízení na umělecké obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2018/2019 – zde

V případě přijetí si lze rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout od 5. února 2018 na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti.
K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 19. února 2018).

Podrobnější informace vám sdělí studijní oddělení školy na tel. čísle: 541 219 803.


Úřední hodiny během jarních prázdnin

Pátek 2. 2. 2018 – ZAVŘENO (pololetní prázdniny)

Od 5. 2. – 9. 2. 2018:
Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00

Kontakt:

Tel. ústředna / spojovatelka:
541 219 844
Studijní oddělení (informace o studiu)
541 219 844 /kl. 115
soutr.studijni@oaeldo.cz


Prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny: 2. 2. 2018 (pátek)
Jarní prázdniny: 5. 2. – 11. 2. 2018

Zahájení výuky v pondělí 12. 2. 2018 (lichý týden) v 8.00 hod.


Výsledky talentové zkoušky na školní rok 2018/2019

– výsledky talentových zkoušek naleznete zde

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1 / Uchazeč, který splnil podmínky talentové zkoušky, pokračuje v přijímacím řízení.

2 / Přijímací řízení probíhá bez účasti žáka. V rámci přijímacího řízení se posuzuje prospěch z vysvědčení z 7. a 8. ročníku základní školy či odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia (viz kriteria přijímacíhořízení).

3 / V období od 5. února do 15. února zveřejní ředitel školy na webových stránkách a ve vestibulu školy seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí si lze rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout od 5. února 2018 na studijním oddělení školy. Bude vydáno zákonným zástupcům či plnoletým žákům oproti předložení dokladu totožnosti.
K rozhodnutí uchazeče stát se žákem naší střední školy slouží zápisový lístek. V případě přijetí jej odevzdá zákonný zástupce nebo zletilý žák na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (tj. do 19. února 2018).

Podrobnější informace Vám sdělí studijní oddělení školy na tel. čísle: 541 219 803.


TALENTOVÉ ZKOUŠKY 8. a 9. 1. 2018

Místo konání: budova školy Střední 59, 602 00 Brno

Časový rozpis:
11,00 hod. – úhrada poplatku za talentovou zkoušku
11,50 hod. – prezence
12,00 hod. – 12,30 hod. – test kulturně historických znalostí
12,30 hod. – 12,40 hod. – přestávka
12,40 hod. – 16,00 hod. – praktická část talentové zkoušky

Sdělení o výsledku talentové zkoušky bude zasláno písemně, zveřejněno na webových stránkách školy a vyvěšeno ve vestibulu školy Střední 59, Brno.


Oznamovací povinnost žáků zdravotním pojišťovnám

Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, je povinností pojištěnců tj. žáků popř. jejich zákonných zástupců plnit oznamovací povinnosti. Oznamovat se musí jak zahájení, tak i ukončení studia, případně jeho přerušení a znovuzahájení, a to nejpozději do osmi dnů ode dne změny. Tuto oznamovací povinnost nemá škola! Po maturitě platí stát pojistné ještě po dobu posledních prázdnin.


Organizace teoretického vyučování – 1. pololetí

naleznete zde