Školní informace k maturitním zkouškám 2017/2018


Časový rozpis žáků k MZ


Přehled termínů MZ

naleznete zde


Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ – Jaro 2018 naleznete zde


Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL ve školním roce 2017/2018 je společný pro všechny maturitní třídy.
Školní seznam literárních děl ke stažení: zde. Platí pro jarní i podzimní zkušební období.


Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2018

informace: zde.


Maturitní kalendář – jaro 2018

naleznete zde.


Přehled termínů pro jarní zkušební období šk. roku 2017/2018

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2017. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem řediteli školy: do 3. 4. 2018 (z tohoto seznamu si bude žák losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách)

1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

 • Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2018
 • Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2018
 • Písemné práce (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): 11. 4. 2018
 • Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): 2. 5. – 9. 5. 2018
 • Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky): 16. 5. – 11. 6. 2018

2. PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění). V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

Podnikání

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, písemná a elektronická komunikace)
 • účetnictví a právo: témata
 • ekonomika, management a marketing: témata

Nepovinné zkoušky:

Umělecké řemeslné práce

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (výtvarná výchova, monumentální malba)
 • dějiny umění: témata
 • ekonomika a techniky: témata

Nepovinné zkoušky:

Design interiéru

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (navrhování designu interiéru, počítačová grafika, odborný výcvik)
 • dějiny umění: témata
 • teorie interiéru: témata

Nepovinné zkoušky:

Kosmetické služby

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů
 • kosmetika: témata
 • zdravověda: témata

Nepovinné zkoušky:

Starožitník

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů
 • dějiny hmotné kultury: témata
 • památková péče: témata

Nepovinné zkoušky:

Doporučujeme sledovat www.novamaturita.cz.