Informace z CERMATU

Hodnocení písemných prací z ČJL, AJ a NJ pro žáky, kteří konají jakoukoliv ústní zkoušku, bude zpřístupněno dne 15. září 2017 (viz ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 22, odst. 3, věta druhá).


Časový rozpis k ústním MZ


Přehled opravných a náhradních termínů maturitní zkoušky podzim 2017

naleznete zde


Informace k podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2017

naleznete zde


Časový rozpis žáků k ústní MZ

Žádosti o přezkum MZ

Formuláře ke stažení:
PP žádost o přezkum
DT žádost o přezkumTermíny MZ pro jednotlivé třídy

Naleznete zde
Přesný časový rozpis ústních MZ bude k dispozici na web.stánkách a v budově školy od.2.5.2016, další informace na tel. 541 219 803, 724 352 497.


Školní informace k maturitním zkouškám 2016/2017

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL ve školním roce 2016/2017 je společný pro všechny maturitní třídy.

Školní seznam literárních děl ke stažení: zde. Platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2017

informace: zde.

Maturitní kalendář – jaro 2017

informace: zde.

Model maturitní zkoušky pro rok 2017

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2017 2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika 2–3 povinné zkoušky – stanovuje RVP/ ředitel školy
max. 2nepovinné zkoušky – z nabídky:  cizí jazyk, matematika max. 2 nepovinné zkoušky – nabídku stanovuje ředitel školy

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2016/2017.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

Popis jednotlivých zkušebních předmětů:
ČJL – zde
CJ – zde
M – zde

Profilová část maturitní zkoušky

Stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění):
V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

Podnikání

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, písemná a elektronická komunikace)
 • účetnictví a právo: témata
 • ekonomika: témata

Nepovinné zkoušky:

Design interiéru

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů (navrhování designu interiéru, počítačová grafika, odborný výcvik)
 • dějiny umění a designu: témata
 • teorie interiéru: témata

Nepovinné zkoušky:

Kosmetické služby

 • praktická písemná zkouška z odborných předmětů
 • kosmetika: témata
 • zdravověda: témata

Nepovinné zkoušky:

Umělecké řemeslné práce

 • praktická zkouška z odborných předmětů (výtvarná výchova, monumentální malba)
 • dějiny umění: témata
 • techniky a ekonomika: témata

Nepovinné zkoušky:

Doporučujeme sledovat www.novamaturita.cz.