Informace k opravným a náhradním termínům závěrečných zkoušek – podzim 2018

naleznete zde