Tříleté dálkové nástavbové studium zakončené státní maturitní zkouškou

64 – 41- L /51 Podnikání

Pojetí studijního oboru

Vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání umožňuje v dálkové formě rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti pro činnosti zaměřené na ekonomiku, obchod, nebo pro samostatné podnikání. Protože se jedná o nástavbové studium absolventů tříletých učebních oborů, klade se hlavní důraz na získání vědomostí a dovedností v oblasti ekonomické, administrativní, obchodní a právní. Cílem všech odborných předmětů je poskytnout studentům dostatečné znalosti o podnikání, managementu a trhu a naučit jej tyto znalosti využívat v situacích, se kterými se budou jako zaměstnanci, nebo podnikatelé setkávat.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s maturitou
Výuka bude probíhat jednou týdně v odpoledních hodinách.

Školné:

890,- Kč/měsíc nebo jedna roční platba 8.900,- Kč

Manipulační poplatek:

1 000,- Kč

Dálkové studium – vyučovací předměty:

 • Český jazyk a literatura – státní maturitní zkouška povinná
 • Cizí jazyk (AJ)– státní maturitní zkouška volitelný předmět
 • Matematika – státní maturitní zkouška volitelný předmět
 • Management a marketing – profilová maturitní zkouška
 • Ekonomika a organizace – profilová maturitní zkouška
 • Účetnictví – profilová maturitní zkouška
 • Obchodní korespondence – profilová maturitní zkouška
 • Právo – profilová maturitní zkouška
 • Chod podniku
 • Informatika (výpočetní technika)
 • Psychologie
 • Základy společenských věd
 • Volitelné vyučovací předměty (CJ/M)