Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení, termín podání přihlášek, kritéria a předpokládaný počet přijímaných žáků naleznete zde.


Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou

Podrobné informace naleznete zde.


Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání v SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o. pro školní rok 2019/2020

 • ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • aktuální informace na www.msmt.cz, www.jmskoly.cz
 • Informace o přijímacím řízení: zde
 • Kriteria přijímacího řízení pro maturitní obory: zde
 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro neumělecké maturitní obory: zde
 • Kriteria přijímacího řízení pro učební obory: zde
 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro učební obory: zde

Počty přijímaných žáků na umělecké obory ve školním roce 2019/2020

naleznete zde.


Příprava na talentovou zkoušku

Nabízíme možnost výtvarné přípravy k talentovým zkouškám na umělecké obory naší školy, po domluvě na tel. č. 608 237 836.


Podání přihlášek

Obory vzdělání s talentovou zkouškou
82-41-M/11 Design interiéru
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
82-48-L/01 Starožitník
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51- H/02 Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér
Nástavbové studium – denní forma studia
82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce
30. listopadu 2018
Obory vzdělání bez talentové zkoušky
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – slaboproud
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – silnoproud
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
33-56-H/01 Truhlář
36-66-H/01 Montér suchých staveb
65-51-H/01 Kuchař – číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-41-L/01 Kosmetické služby
69-51-H/01 Kadeřník
1. března 2019
Nástavbové studium – denní forma studia
64-41-L/51 Podnikání
1. března 2019
Vyšší odborná škola
66-41-N/03 Podnikatelská činnost
30. června 2019

Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek u oborů:

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
33-56-H/01 Truhlář
36-66-H/01 Montér suchých staveb
65-51-H/01 Kuchař – číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník
Výběrové řízení pro zkrácené studium se koná taktéž bez přijímacích zkoušek.

U oborů bez přijímacích zkoušek v přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle těchto kritérií

 • znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 • předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení


Talentové zkoušky se konají: 8.1. a 9.1. 2019 ve 12.00 hod. V budově školy, Střední 59, Brno


Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro umělecké obory

Hodnocen bude celkový průměr z 1. a 2. pololetí 8. třídy základní školy.

Celkové průměry budou bodovány následujícím způsobem:

Průměr Body
1,00 – 1,3 30
1,31 – 1,40 15
1,41 – 1,50 10
1,51 – 1,60 7,5
1,61 – 1,7 6
1,71 a více 0

K bodovému hodnocení za průměrný prospěch v osmé třídě bude přičteno bodové ohodnocení za výsledek talentové zkoušky.

Pořadí bude stanoveno od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů. Při rovnosti bodů dvou nebo více uchazečů budou u rozhodnutí o přijetí či nepřijetí preferovány lepší známky z českého jazyka a literatury, dějepisu a výtvarné výchovy.

Uchazeči nástavbového studia budou přijati pouze na základě talentové zkoušky.

Skladba talentové zkoušky

Součástí talentové zkoušky u uměleckých oborů je:

 • TEST KULTURNĚ HISTORICKÝCH ZNALOSTÍ (viz. vzorový test)
 • KRESBA
 • MALBA
 • DESIGNOVÉ DOTVOŘENÍ INTERIÉRU (pouze pro obor Design interiéru)

Bodové ohodnocení talentové zkoušky

Dvouleté umělecké obory
Test: maximální počet bodů 30
Výtvarná část: maximální počet bodů 15

Ukázkový test kulturně – historických znalostí naleznete ZDE.
Přihlášku na umělecké obory naleznete ke stažení ZDE.

Kritéria přijímacího řízení pro neumělecké tříleté učební obory: zde

Přihlášku na střední školu naleznete ke stažení ZDE.
Přihlášku na nástavbové studium naleznete ke stažení ZDE.