Kameník (36-54-H/001)

Kamenické práce, ruční a strojní opracování kamene, oprava a údržba výrobků z kamene, kreslení návrhů kamenických výrocků.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Školné:

bez školného

Zápisné:

600,- Kč

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou.

Možnost ubytování:

Pro mimobrněnské uchazeče nabízíme možnost ubytování v Domově mládeže přímo v budově školy.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
1
2
2
Anglický/Německý jazyk
2
2
2
Občanská nauka
1
1
1
Matematika
2
1
1
Fyzika
2
1
Základy ekologie
1
Tělesná výchova
2
2
2
Základy automatizace
1
Ekonomika a organizace
2
Odborné kreslení
2
1,5
Materiály
1
2
1
Strojnictví
1
Stroje a zařízení
2
2
Stavební kontrukce
2
Těžba a zpracování kamene
2
2
2
b) Odborný výcvik
15
17,5
21