Malíř (36-57-H/001)

Malířské práce v interiérech, nátěry fasád, zhotovování nápisů jednoduchými druhy písma, tapetování, aplikace moderních nátšrových hmot nátěrem a stříkáním.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Školné:

bez školného

Zápisné:

600,- Kč

Zdarma – rozšiřující kurzy:

Kurz umělecké malby
Kurz štukatérský

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou.

Možnost ubytování:

Pro mimobrněnské uchazeče nabízíme možnost ubytování v Domově mládeže přímo v budově školy.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
2
Anglický/Německý jazyk
2
1
1
Občanská nauka
1
1
1
Matematika
2
1
1
Chemie
1
1
Základy ekologie
1
Tělesná výchova
1
1
1
Ekonomika
2
Odborné kreslení
2,5
3
1
Materiály
2,5
2
2
Stavební konstrukce
1,5
Technologie
3
3
3
b) Odborný výcvik
15
17,5
17,5