Design starého umění – Starožitník (82-48-L/01)

Zachovat a předávat dalším generacím kulturní hodnoty a cenné doklady umění a zručnosti dávných mistrů, to je poslání starožitníků.

Délka a typ studia:

4 roky, střední odborné vzdělání s maturitou

Školné:

10 splátek po 1 088,- Kč nebo jedna roční platba 10 880,- Kč, talentové zkoušky 200,- Kč

Zápisné:

1 200,- Kč

Možnost dalšího vzdělávání:

Absolvent se může ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách za stejných podmínek jako pro absolventy jiných středních škol.

Může také pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole a zlepšit si tak svoji kvalifikaci a uplatnění.

Reference oboru:

reference a hodnocení oboru našimi partnery
leták

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Učební plán oboru

Kategorie a názvy předmětů
Počet vyučovacích hod. celkem / týden (4 roky)
společenskovědní:
Český jazyk a literatura
10
Cizí jazyk
12
Občanská nauka
3
Dějiny kultury
2
matematicko-přírodovědné:
Matematika
4
Chemie
2
Psychologie
4
Základy ekologie
1
tělesná výchova:
Tělesná výchova.
8
odborné:
Dějiny umění
8
Užité umění
9
Výtvarná výchova
4
Ekonomika
4
Výpočetní technika
3
Technika administrativy
2
Techniky
10
Památková péče a sběratelství
2
Znalectví
7
Depozitář a ochrana předmětů
3
Fotografování
2
Odborný výcvik
27

Obor nevyžaduje lékařské potvrzení.