Zdokonalovací kurzy

jako příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace před autorizovanou osobou v návaznosti na systém NSK (národní soustava kvalifikací)


V souvislosti s některými změnami v problematice dalšího vzdělávání dospělých, zejména ve vztahu ke vzniku a vývoji národní soustavy kvalifikací, která upravuje systém zkoušek z profesních kvalifikací, nabízíme následující zdokonalovací kurzy:

  • přípravný kurz jednodennídotace 7 hodin (všechny obory)
  • zdokonalovací kurz Adotace 50 hodin
  • zdokonalovací kurz Bdotace 100 hodin
  • zdokonalovací kurz Cdotace 150 hodin

Tyto kurzy se týkají každé jednotlivé profesní kvalifikace!


obor Umělecký truhlář:

  • zdokonalovací kurz Adotace 100 hodin
  • zdokonalovací kurz Bdotace 200 hodin
  • zdokonalovací kurz Cdotace 300 hodin

Absolvent zdokonalovacího kurzu získá osvědčení o účasti na vzdělávací aktivitě a po úspěšném vykonání vlastní zkoušky z profesní kvalifikace obdrží osvědčení s celostátní platností, které bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

Zdokonalovací kurzy jsou zahajovány v únoru a říjnu.

Postup zájemce o účast na zdokonalovacím kurzu:

1. Vyplnit přihlášku ke kurzu ve vybraném oboru podle údajů na formuláři a zaslat na e- mailovou adresu soutr.dilny@skolyjh.cz, popřípadě v listinné podobě na adresu:

SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o.
studijní oddělení
Střední 59
602 00 BRNO

2. Vyčkat na zaslání informací ze strany školy, popř. tel. kontakt, kdy bude oznámen termín konání informativní schůzky. (další informace na tel. 724 352 493 p. Ostružka)