Zkrácené studium

Ve školní roce 2015/2016 otevíráme pro absolventy středních škol zkrácené učební a studijní obory.

69-51-H/01    Kadeřník

  • učební obor –  1 rok denního studia

65-51-H/01    Kuchař – číšník

  • učební obor – 1 rok denního studia

33-56-H/01    Truhlář

  • učební obor – 1 rok denního studia

26-51-H/02    Elektrikář silnoproud

  • učební obor – 1 rok denního studia

82-48-L/01     Starožitník

  • studijní obor – 2 roky denního studia

Zkrácená forma učebních oborů trvá 1 rok a je zakončena závěrečnou zkouškou s výučním listem, studijní obor je dvouletý zakončený profilovou částí maturitní zkoušky.

Informace pro přijetí:

  • absolvování středního vzdělání s výučním listem nebo maturitou
  • potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti u učebních oborů
  • výběrové řízení bez přijímacích zkoušek

Manipulační poplatek:    1.000,-Kč
Přihlášky:    do 30.6.2018
Školné: 9.800,- (splatné do 15.8. – v jedné částce nebo ve dvou částkách v termínech do 15.8. a 15.1.)