Výtvarná soutěž: „Rouškujeme a chráníme se“

V současné době se v Česku objevil nový designový prvek – ochranné roušky. Zakryly nám tváře, abychom si uvědomili, že nezáleží na vzhledu, nýbrž na duši.
Studenti výtvarné výchovy 1. – 3. ročníku Pedagogického lycea naší školy se také přidali k módě
a začali roušky nejen sami šít, ale také dekorovat.
Více podrobností zde.


Vánoční Praha 2018

Vánoce představují svátky klidu a pohody, a proto si žáci OA s učitelským doprovodem jeli v prosinci vychutnat onu nezapomenutelnou atmosféru právě do matičky měst, matičky Prahy. Po příjezdu byli žáci provedeni centrem města, kde měli možnost spatřit nově otevřenou historickou budovu Národního muzea, Národní divadlo, Kampu, Prašnou bránu a Obecní dům. Procházka dále směřovala k Lennonově zdi a Karlovu mostu. K oslavám příchodu Vánoc však neodmyslitelně patří i vánoční trhy. Nikdo z nás by si předvánoční čas jistě nedokázal představit bez vůně vánočního cukroví, zpěvu vánočních koled a prodeje dárků i dekorací. Proto jsme se se žáky rozhodli vydat na některé z nich. Téma vánočních trhů na pražském Staroměstském a Václavském náměstí čerpalo z českých pohádek, zejména z pohádky O Popelce. Vánoční strom byl totiž ozdoben lískovými oříšky a holubicemi. Závěr dne patřil přísloví „Kdo si hraje, nezlobí.“ – ano, je to tak, cesta směřovala do několikapatrového britského hračkářského řetězce Hamleys.

Vánoční Praha 2018 Vánoční Praha 2018


Florbalový turnaj „O pohár primátora města Brna 2018“

Žáci OAELDO se 15.11 a 22.11 zúčastnili florbalového turnaje „O pohár primátora města Brna 2018“.
Turnaje se celkem zúčastnilo 31 škol. Naši žáci zvítězili ve skupině se SŠ Purkyňova
a Gymnázium TGM s celkovým skóre 13:4 a postoupili do semifinále, ve kterém hráli se SPŠ Chemická a SŠTE Olomoucká.
V semifinále jsme podlehli SŠTE Olomoucká. Velké poděkování za reprezentaci
a skvělou hru patří jmenovitě těmto žákům: Mahdal Filip, Urbánek Adam, Almasy Jan, Vystavěl Marek, Mrkvica Jiří, Rašovský Václav, Malý Vojtěch, Šutera Daniel, Bodeček Adam, Ševčík Richard, Marčík Lukáš, Kos Jakub, Svozil Stanislav, Furch Dominik.

O pohár primátora města Brna 2018 O pohár primátora města Brna 2018


Předvánoční Vídeň

Dne 1. 12. 2017 se naše škola rozjela „nasát“ předvánoční atmosféru do srdce Evropy, rakouského hlavního města Vídně. Cestu i pobyt nám zpříjemnila a novými informacemi o historii, kultuře a jiných zajímavostech zpestřila skvělá průvodkyně, paní Bronislava Úlová.

Navštívili jsme veselý komplex Hundertwasserhaus, během okružní jízdy jsme shlédli Muzeum užitého umění, Městský park se sochou J. Strausse, Schwarzenberské náměstí, Karlskirche, Staatsoper, Uměleckohistorické muzeum, Přírodovědecké muzeum, Parlament, Prater…

Vídeň jsme poznávali nejen ze sedadel autobusu, ale převážnou část pěšky za chladného počasí s pravou zimní atmosférou.

Na Maria Theresia Platz jsme zavítali do vánoční vesničky, dále jsme pokračovali procházkou k Hofburgu, navštívili úchvatnou gotickou katedrálu Stephansdom, luxusními obchody posetou Kärntnerstrasse nebo nákupní třídu Mariahilferstrasse. Naše kroky vedly kolem krypty Habsburků, Peterskirche, Albertiny a na Kohlmarkt. Poslední zastávkou naší exkurze byly adventní trhy před radnicí (Rathaus), jedny z největších v Evropě, kde jsme se již s tímto nezapomenutelným městem rozloučili.

Dle nadšení našich studentů tato exkurze jistě nebyla poslední.

Protiatomový kryt 10-Z Protiatomový kryt 10-Z Protiatomový kryt 10-Z


Basketbal 3×3

Žáci OA ELDO jmenovitě Gianluca Prošek, Jaroslav Ruta, Tomáš Studený a Richard Ševčík se pod vedením Mgr. Kateřiny Zemanové zúčastnili dne 17. 10. 2017 městské části basketbalové soutěže 3×3. Ve skupině měli tyto soupeře SŠ Čichnova, SPŠ Kudelova a G Vídeňská. Základní část kluci vyhráli a postoupili do městského finále, kde na nás čekali dva soupeři G tř. Kapitána Jaroše a náš největší soupeř G Matyáše Lercha. Po dvou letech kluci konečně porazili GML a vyhráli finále. Výhrou vybojovali účast v Krajském finále.

Po prohře s G Kyjov jsme skončili na 2. místě a zavřeli si cestu na republikové finále.

Nakonec nás oslovil předseda krajské organizace AŠSK, že nás organizátor zve na Republikové Finále v Basketbalu 3×3 do Jindřichova Hradce.

Republikové finále se konalo ve dnech 27.11. – 28.11.2017. Celkem se zúčastnilo 14 škol. První den se hrálo ve skupinách. Skupinu jsme jasně vyhráli a postoupili do další části soutěže. V další části nás čekal tým z G Chomutova. Gymnázium podlehlo OA Eldu 7 : 21. V celkovém pořadí naše škola získala pěkné 4. místo.

Protiatomový kryt 10-Z Protiatomový kryt 10-Z Protiatomový kryt 10-Z Protiatomový kryt 10-Z


Protiatomový kryt 10-Z

Dne 25. 2. 2016 jsme se se zájemci 1.- 3. ročníků naší školy vypravili do utajovaného a veřejnosti dosud nepřístupného krytu pod Špilberkem – protiatomového krytu 10-Z.

Tento původně protiletecký a posléze protiatomový kryt zabírá plochu 1500 čtverečních metrů. Uviděli jsme mj. nouzovou telefonní ústřednu či unikátní funkcionalistické stoly, které byly v krytu odloženy a zapomenuty, ačkoli u nich kdysi zasedalo vedení města či dokonce i Adolf Hitler nebo komunističtí prezidenti při návštěvě Brna.

V atomovém krytu 10 – Z, odolném proti zbraním hromadného ničení, mohlo zůstat naráz až 500 osob po dobu 3 dnů – „klíčových“ představitelů města a kraje. Do roku 1989 byl tajný a některé jeho součásti dokonce přísně tajné.

Protiatomový kryt 10-Z Protiatomový kryt 10-Z


Seminář JUSTICE 2.0

19. února 2016 jsme se se studenty z 1. a 3. ročníku pedagogického lycea v rámci výuky dějepisu zúčastnili diskuzního semináře JUSTICE 2.0 – Mezinárodní spravedlnost pro nepromlčitelné zločiny komunismu, který pořádala Platforma evropské paměti a svědomí na Nejvyšším správním soudu v Brně. Tato akce se uskutečnila pod záštitou předsedy Nejvyššího správního soudu pana JUDr. Josefa Baxy a děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity paní doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D., ve spolupráci se sdružením studentů práv ELSA.

Cílem hlavního organizátora Platformy evropské paměti a svědomí bylo zvyšovat povědomí o evropských dějinách 20. století a zločinech spáchaných totalitními režimy a podpořit širokou celoevropskou diskuzi o příčinách a následcích totalitní nadvlády a o společných evropských hodnotách, s cílem prosazovat lidskou důstojnost a lidská práva.

Jako hosté zde vystoupili: Prof. Dr. Frank Meyer, LI.M., vedoucí katedry trestního práva a trestního řádu včetně mezinárodního trestního práva Univerzity v Curychu, Švýcarsko a Prof. Dr. Dr. h.c. mult Albin Eser, MCJ, emeritní ředitel Ústavu Maxe Plancka pro zahraniční a mezinárodní trestní právo, bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii z Freiburgu, Německo.

Po semináři byl promítnut stejnojmenný dokumentární film.

Seminář JUSTICE 2.0 Seminář JUSTICE 2.0


Charitativní „bazárek”

Také letos proběhl na naší škole předvánoční charitativní bazárek určený psímu útulku Tibet a kočičímu azylu Max. Bazárek v Brně zaštiťuje nezisková organizace Plná miska, se kterou jsou v každoročním kontaktu paní učitelky Y. Křížová a D. Adamcová. Akci podporuje vedení školy, spontánně se ho účastní učitelé i školní personál a studenti zde vystupují buď jako dárci a prodejci na školním bazárku, nebo přispěvatelé přímo na provoz útulků.

V předvánočním čase je důležité umět se zastavit, porozhlédnout a přispět potřebným nejen penězi. Studenti pochopili účel i smysl charitativní akce a rádi se jí již napodruhé zúčastnili. Letošní zisk – 3195,- Kč dokonce navýšil o tisícovku loňský výdělek. Nejde však jenom o peníze. Studenti mezi sebou vybírali, ocenili a prodávali drobné předměty dárkového charakteru, naučili se prodat i propagovat svoje zboží, vyzkoušeli si v praxi zásady marketingu. Nezůstalo jenom u předmětů, děvčata napekla a prodávala cukroví, každý zde mohl najít drobnost podle své chuti.

Bazárek se odehrával v krásném novém prostředí ateliéru výtvarné výchovy, prošla jím prakticky celá škola a my, pořadatelé, doufáme, že v příštím roce se uskuteční znovu s ještě lepšími nápady a hojnou účastí.

Děkujeme všem!

Charitativní „bazárek” Charitativní „bazárek” Charitativní „bazárek”


Kde končí život našeho odpadu

Dne 30. 11. 2015 se třída 4. PL vydala na odbornou exkurzi do spalovny SAKO, která sídlí na Jedovnické ulici 2. Vyučující Mgr. Jitka Škrabalová touto akci objednala se značným předstihem v oddělení Envicentra SAKO. Také zajistila doprovod odborné vědecké pracovnice Ústavu Geoniky AV ČR, oddělení environmentální geografie Mgr. Evy Kallabové Ph.D. Paní doktorka žáky krátce seznámila s výzkumem, které provádí jejich pracoviště. Důvodem této exkurze bylo, aby si studenti rozšířili svoje znalosti z oboru ekologie a ochrany životního prostředí, které jako celek je probírán v rámci předmětu Biologie.

Exkurze měla dvě části. První probíhala v přednáškové místnosti, kde se studenti dověděli, jak se třídí a nakládá s odpady. Diskutovalo se například o ekologických aspektech spaloven, o hygienických limitech, které musí dodržovat. Druhá část byla ta dlouho očekávaná návštěva vlastního provozu spalovny. Viděli jsme manipulaci s odpadem, který je z nákladních aut vysypán do zásobníku. Odtud pomocí drapáku je sypán do kotle. V provozu jsou 2 kotle – Martin a Karel. Jejich pracovní doba je nepřetržitá, odstávka je 1x za rok. Velmi zajímavá byla i vyhlídka z terasy pod komínem. Kromě zajímavého pohledu na Brno, jsme si mohli také prohlédnout celý skladovací prostor dvora s balíky vytříděných PET lahví podle barev a ostatních materiálů.

Tato exkurze byla pro všechny velmi zajímavá a podnětná. Mnozí studenti takový provoz navštívili poprvé v životě. Z hlediska environmentální výchovy tato akce byla pozitivní v tom, že jsme se všichni zamysleli nad tím, jak se budeme snažit omezovat množství odpadů. Také při pohledu na třídící linku budeme přemýšlet nad tím, jaký odpad do jaké popelnice patří, protože už víme, že s ním ještě budou pracovat další lidé.

Kde končí život našeho odpadu Kde končí život našeho odpadu Kde končí život našeho odpadu


Cesta za svobodou

Dne 20. 11. 2015 se studenti prvních a třetích ročníků v rámci dějepisu zúčastnili vzdělávacího programu Brána ke svobodě a následné mezinárodní konference na zámku v Mikulově, kde naši školu svým referátem o železné oponě na mezinárodní konferenci reprezentovala Jenifer Svitavská z 3. ročníku pedagogického lycea.

Desítky lidí stála železná opona život, naši studenti položili bílé růže k Památníku obětem železné opony. Je to 26 let od doby, kdy se tam smrtící dráty začaly stříhat a lidé mohli znovu začít svobodně cestovat za hranice.

Nad touto akcí převzal záštitu ministr kultury ČR Daniel Herman, dále ministryně pro místní rozvoj ČR K. Šlechtová a velvyslanec ČR v Rakousku J. Sechter.

PhDr. Jana Jurásková

Cesta za svobodou Cesta za svobodou Cesta za svobodou


Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

„Oceňujeme mladé lidi, kteří se nebojí velkých cílů“ s tímto mottem 8. 10. 2015 začalo setkání ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně. Tato akce proběhla pod záštitou první náměstkyně primátora města Brna Ing. Kláry Liptákové. Za naši školu se zúčastnila PhDr. Jana Jurásková.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je celosvětové ocenění pro mladé lidi, které je motivuje a podporuje v jejich osobním rozvoji. Mladí lidé si stanovují cíle ve čtyřech oblastech – talent, sport, dobrovolnictví a expedice – a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Tuto cenu založil manžel britské královny princ Philip před téměř 60 lety a ocenění se postupně rozšířilo do 140 zemí po celém světě. Vzdělávací program má stálou podporu britské královské rodiny – její členové už několikrát navštívili Českou republiku, aby úspěšným mladým lidem toto ocenění osobně předali.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu


Projekt Krokus

Během měsíce října 2015 se studenti 3. a 4. ročníku pedagogického lycea v rámci dějepisu a humanitních studií zapojili do Projektu Krokus, realizovaný irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Tento projekt nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. V rámci projektu studenti zasadili cibulky žlutých krokusů jako připomínku jednoho a půl milionu židovských a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit.

Cibulky krokusů by měli vykvést na konci ledna – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).

Tento projekt je realizován již několik let na školách po celém světě.

Projekt Krokus Projekt Krokus Projekt Krokus


Městské kolo v basketbalu

V pátek 9. 10. se uskutečnilo městské kolo v basketbalu 3×3.

Akce se konala v tělocvičně VFU. Do městského kola se přihlásilo celkem 8 škol. Skupina A – Gymnázium M. Lercha, SPŠ Stavební, gymnázium Elgartova a ISŠA Křižíkova, kteří se nedostavili. Skupina B – Gymnázium Vídeňská, OA ELDO, Gymnázium třída Kapitána Jaroše, SPŠ Purkyňova.

OA ELDO zvítězilo ve skupině po zápasech: Vídeňská – OA ELDO 9:18, Purkyňova – OA ELDO 12:22, Kapitána Jaroše – OA ELDO 12:22. Skupinu B jsme vyhráli s jasnou převahou. V semifinále jsme se utkali s SPŠ Stavební, které skončilo pro náš tým vítězstvím. Ve finále jsme podlehli Gymnáziu M. Lercha. Celkově jsme obsadili pěkné druhé místo. Poděkovaní za řádnou reprezentaci školy patří těmto žákům: Martin Hrabovský 1.MS – kapitán družstva, Gyanluca Prošek 1.MS, Vojtěch Dušil 2.MS, Gabriel Matoušek 1.A.

Městské kolo v basketbalu Městské kolo v basketbalu Městské kolo v basketbalu


Divadelní představení Cyril a Metoděj – autentický příběh

Dne 6. 10. 2015 se studenti Obchodní akademie ELDO v rámci výuky dějepisu zúčastnili divadelního představení Cyril a Metoděj – autentický příběh.

Studenti byli nadšeni z vtipného pojetí divadelní hry herců Ostravského divadla. Nenásilnou formou se obohatili velkým množstvím informací ze života slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Někteří z nich si také vyzkoušeli zbroj válečníka Velké Moravy, který pro ně zůstane nesmazatelným zážitkem.

Městské kolo v basketbalu Městské kolo v basketbalu


Dobrovolný zájmový kroužek stolních her

V roce 2014 byl na škole založen nový zájmový kroužek. Jedná se o dobrovolnou mimoškolní aktivitu, ve které se formou stolních her rozvíjí znalostí studentů z anglického jazyka. Stolní hry jsou kupovány v originálním anglickém vydání a tudíž vedou žáky ke spojení moderní formy výuky se zábavou.  Zároveň je i rozvíjen týmový duch a  spolupráce mezi žáky.

h1 h2 h3 h4


logo

Program Comenius na Obchodní akademii Eldo o.p.s.

Evropský program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské, základní a střední školy. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Studentům a učitelům nabízí možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Hlavně jim ale umožní cestovat, osobně se setkat a poznat zvyky i kulturu jiných zemí.
Studenti Obchodní akademie Eldo o.p.s. mají od loňského roku možnost pracovat na projektu nazvaném Clima change  v rámci programu Comenius, který se naší škole podařilo získat v loňském roce. Jelikož komunikačním prostředkem mezi studenty je angličtina, projekt slouží studentům i jako praktická příležitost k procvičování cizího jazyka s přáteli z partnerských škol ať už v rovině výuky, tak i při mimoškolních aktivitách na facebooku či mailu.
V letech 2013-2015 zkoumají naši studenti společně s partnery z Německa, Lotyšska a Lipska současné změny klimatu v projektu nazvaném Climate change – Can we control it?
Projektové práce spočívají v měření kyselosti, zásaditosti a znečištění vody jak v okolí Brna tak i v partnerských zemích, následné prezentaci na internetu a dalších sociálních sítích. Výsledky jsou poté prezentovány formou workshopu a prezentace při návštěvách partnerských škol. Naším cílem je propojení výuky jazyků, chemie a  biologie, stejně jako chceme dát příležitost studentům k zapojení do mezinárodních aktivit, kde získají náhled na problematiku ekologie, internacionální komunikace a spolupráce při řešení daných problémů. Neméně důležité je i poznat prostředí té či oné země, její kulturu, historii a edukační metody.

com1 com2


Peníze evropské unie pro OA ELDO a SOU TRADIČNÍCH ŘEMESEL

Rádi bychom Vás informovali, že se naše škola zapojila od června 2012 do jednoho z dalších evropských projektů, které pomáhají školám v moderních trendech výuky. Před- stavují pomocnou ruku v problematice řešení psychopatologických jevů v edukační rovině.
Realizátorem je Obchodní akademie ELDO, SOU tradičních řemesel a VOŠ Podrobnosti o projektu naleznete zde.