Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení:

K vyššímu odbornému vzdělávání jsou přijímáni uchazeči, kteří získali středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Přihlášku si mohou podat také studenti maturitních ročníků, kteří maturitní vysvědčení ještě nemají.

Přijímáme bez přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení je zahájeno dnem doručení přihlášky.

Ve školním roce 2018/2019 bude přijato ke studiu maximálně 40 studentů.

Přihlášky do 1. ročníku  přijímáme do 30. září 2018, zapisujeme ke vzdělávání do 31. 10. 2018. Koupit lze u nás na studijním oddělení nebo v prodejnách SEVT nebo stáhnout zde.

Uchazeč o studium se stává studentem školy dnem zápisu do prvního ročníku, současně však podmínkou přijetí ke studiu je řádně uzavřená smlouva o studiu a zaplacené školné.

Přihláška ke vzdělání:

Přihláška ke vzdělání se podává na tiskopise:
Přihláška do studia ve vyšší odborné škole,
č. SEVT 49 152 1.

S přihláškou zasílejte i ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud v době podání přihlášky maturitní vysvědčení ještě nemáte, zašlete ověřenou kopii hned po obdržení. Správnost údajů v přihlášce ověřuje střední škola.

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu není požadováno.

Přijímací řízení je bezplatné.

Formuláře:
Smlouva pro praxi