Obchodní akademie (63-41-M/02)

Tento obor je zaměřen na ekonomicko-právní sféru managementu a podnikání.

Délka a typ studia:
4 roky, střední vzdělání s maturitou
Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/2010 pro 2. – 4. ročník a od školního roku 2022/2023 pro 1. ročník.
ŠVP je k nahlédnutí na recepci školy. 

Zápisné:
1 000,- Kč
Zápisné platí žák pouze jednou za celou dobu studia. Při přestupu na jiný obor studia se již zápisné neplatí. 

Školné od 1. 9. 2022:
1 800,- Kč měsíčně (ročně 18 000,- Kč)

Možnost dalšího vzdělávání:
Po maturitní zkoušce je možno pokračovat ve vysokoškolském studiu na ekonomicko-správních a právních fakultách univerzitního směru.

Uplatnění absolventů:
Absolvent může nalézt uplatnění v bankovnictví, cestovním ruchu, státní správě nebo pojišťovnictví. 

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání
Kategorizace oboru OA ELDO o.p.s. podle vyhlášky č. 211/2010:
Obchodní akademie – zdravotní omezení – kategorie 28
(kategorie 28 = obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků) 

Pro výše uvedený obor není součástí přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Učební plán oboru dle ŠVP
UP Obchodní akademie pro I. – II. ročník
UP Obchodní akademie pro III. – IV. ročník