Vyšší odborná škola

Naše škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Studium je organizováno podobným způsobem vysokoškolskému, na zimní a letní semestr (období)
a hodnoceno pomocí zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek.

Studium probíhá formou přednášek a cvičení. Studium je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná závěrečná zkouška, obsahující ústní teoretickou zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka, absolventskou práci a její obhajobu.

Absolvent získá titul „diplomovaný specialista“, zkratka DiS se uvádí za jménem.

Studijní ekonomicko – podnikatelský obor je určen pro absolventy všech typů středních škol a gymnázií zakončených maturitou.

Naši odborní pedagogové při výuce reagují na aktuální ekonomické i politické dění v naší zemi i ve světě. Především na požadavky na trhu práce a snaží se o sepětí s praxí tak, aby co největší počet našich absolventů našel kvalitní uplatnění v praktickém životě.

Celé studium trvá 3 roky, tj. 6 semestrů (období). Školní rok je rozdělen do 32 týdnů výukového období
či praxe a 6 týdnů zkouškového období.

Základní informace:

  • Přijímáme bez přijímacích zkoušek
  • Výuka probíhá 2 dny v týdnu, máte čas na Vaše volnočasové aktivity a další sebevzdělávání propojené s tolik potřebnou praxí v oboru
  • Škola uzavřela smlouvu s vysokou školou AKADEMIE STING, dle které mohou být naši absolventi přijímáni do zkráceného jednoročního bakalářského programu, po jehož absolvování získají titul Bc.

Naši absolventi

Naši významní studenti

Šacherová

beránek

holešínská

špičák

procházková