Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Čtyřleté denní studium je určeno žákům se zájmem o ekonomickou oblast, management a podnikání nebo cizí jazyk. Studenti jsou cíleně připravováni pro studium na vysoké škole.

Délka a typ studia:
4 roky, střední vzdělání s maturitou
Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/2010 pro 2. – 4. ročník a od školního roku 2022/2023 pro 1. ročník. ŠVP je k nahlédnutí na recepci školy. 

Školné od 1. 9. 2024:
2 000 Kč měsíčně (20 000 Kč/rok)

Možnost dalšího vzdělávání:
Po maturitní zkoušce je možno pokračovat ve vysokoškolském studiu se zaměřením na ekonomicko-správních a právních fakultách univerzitního směru.

Uplatnění absolventů:

Absolvent může nalézt uplatnění v bankovnictví, cestovním ruchu, státní správě nebo pojišťovnictví.

 Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání
Kategorizace oboru OA ELDO o.p.s. podle vyhlášky č. 211/2010:
Ekonomické lyceum – zdravotní omezení – kategorie 28
(kategorie 28 = obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků)

Pro výše uvedený obor není součástí přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Učební plán oboru
UP Ekonomické lyceum pro I. – II. ročník
UP Ekonomické lyceum pro III. – IV. ročník