Ekonomické lyceum – ŠVP Marketingová komunikace (78-42-M/02)

Od školního roku 2024/2025 nově otvíraný čtyřletý maturitní obor „Marketingová komunikace“, spadající pod obor Ekonomické lyceum, je určen k přípravě kvalifikovaných odborníků, kteří budou zastávat manažerské pozice především v marketingových, komunikačních a reklamních agenturách. Vybrané odborné předměty jsou vyučované v anglickém jazyce.

Délka a typ studia:
4 roky, střední vzdělání s maturitou
Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu od školního roku 2024/2025.

Školné od 1. 9. 2024:
2 000 Kč měsíčně (celkem 20 000 Kč/rok)

Možnost dalšího vzdělávání:
Absolventi mají vhodné předpoklady ke studiu na VŠ v oborech marketingové a sociální komunikace, mediálních studií apod.

Uplatnění absolventů:
Absolventi jsou vzdělaní odborníci, kteří se uplatní v podnicích všech právních forem v oblasti managementu a marketingu, mohou vykonávat profesi pracovníků nebo samostatně podnikat v oblasti reklamy a v masmédiích.

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání
Kategorizace oboru OA ELDO o.p.s. podle vyhlášky č. 211/2010:
Ekonomické lyceum – zdravotní omezení – kategorie 28
(kategorie 28 = obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků)

Pro výše uvedený obor není součástí přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Pozor při vyplňování přihlášky u tohoto oboru
Při podávání přihlášky je nezbytné uvést přesný kód a název oboru vzdělání a zároveň i zaměření dle školního vzdělávacího programu, kterým je právě Marketingová komunikace – viz níže.

78-42-M/02 Ekonomické lyceum – ŠVP Marketingová komunikace

 

Učební plán oboru

Učební plán – Ekonomické lyceum – ŠVP Marketingová komunikace