VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do školního roku 2024/2025 budou uchazečům zveřejněny 21. června 2024 na veřejně přístupném místě ve škole, webových stránkách školy a zároveň v informačním systému DIPSY, čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení pro obor:

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do školního roku 2024/2025 budou uchazečům zveřejněny 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole, webových stránkách školy a zároveň v informačním systému DIPSY, čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení pro obor:

 

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen „školský zákon“) ředitelka Obchodní akademie ELDO, o.p.s. vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy ve školním roce 2024/2025 do níže uvedených oborů:

 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum (3 volná místa)
 • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (20 volných míst)
 • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, zaměření ŠVP Marketingová komunikace (5 volných míst)

Do druhého kola se mohou hlásit uchazeči, kteří nebyli přijati v 1. kole přijímacího řízení do žádného oboru vzdělání nebo uchazeči, kteří se vzdají svého přijetí v 1. kole do 21. 5. 2024. Do maturitních oborů se mohou v druhém kole hlásit pouze ti uchazeči, kteří v 1. kole konali jednotnou přijímací zkoušku. 

Kritéria 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněna v pondělí 20. 5. 2024. Přihlášky lze podávat od 21. 5. 2024 do 24. 5. 2024.

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů ve 2. kole přijímacího řízení:

 

 

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů v 1. kole přijímacího řízení jsou uvedena níže:

 

Obor „Obchodní akademie“ – Obchodní akademie – kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 2024-2025

Obor „Management sportu“ – Obchodní akademie (ŠVP Management sportu) – kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 2024-2025

Obor „Ekonomické lyceum“ – Ekonomické lyceum – kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 2024-2025

Obor „Marketingová komunikace“ – Ekonomické lyceum (ŠVP Marketingová komunikace) – kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 2024-2025

Obor „Pedagogické lyceum“ – Pedagogické lyceum – kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 2024-2025

 

Informace k organizaci přijímacího řízení a ke způsobu podávání přihlášek najdete ZDE

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete na webu MŠMT – viz ZDE

 

Ve školním roce 2024/2025 nabízíme níže uvedené obory:

 • 63-41-M/02  Obchodní akademie
 • 63-41-M/02  Obchodní akademie – ŠVP Management sportu
 • 78-42-M/02  Ekonomické lyceum
 • 78-42-M/02  Ekonomické lyceum – ŠVP Marketingová komunikace (od školního roku 2024/2025 NOVĚ OTVÍRANÝ studijní obor)
 • 78-42-M/03  Pedagogické lyceum

Podrobné informace k jednotlivým oborům (vč. učebního plánu) najdete v kartě „OBORY“.

V přijímacím řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou se koná pro školní rok 2024/2025 jednotná přijímací zkouška (český jazyk a literatura, matematika) a školní přijímací zkouška (anglický jazyk).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

1.  Jednotná přijímací zkouška

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Matematika – didaktický test

2.  Školní přijímací zkouška

 • Anglický jazyk – test připravovaný školou, který bude v souladu s rámcovým vzdělávacím programem ZŠ a bude odpovídat úrovni znalostí A2 (po obsahové stránce se bude jednat např. o gramatiku, slovní zásobu či porozumění textu)