Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

 

Informační systém DIPSY bude spuštěn od 1. února 2024. Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů jsou uvedena níže:

 

Obor „Obchodní akademie“ – Obchodní akademie – kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 2024-2025

Obor „Management sportu“ – Obchodní akademie (ŠVP Management sportu) – kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 2024-2025

Obor „Ekonomické lyceum“ – Ekonomické lyceum – kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 2024-2025

Obor „Marketingová komunikace“ – Ekonomické lyceum (ŠVP Marketingová komunikace) – kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 2024-2025

Obor „Pedagogické lyceum“ – Pedagogické lyceum – kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 2024-2025

 

Informace k organizaci přijímacího řízení a ke způsobu podávání přihlášek najdete ZDE

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete na webu MŠMT – viz ZDE

 

Ve školním roce 2024/2025 nabízíme níže uvedené obory:

  • 63-41-M/02  Obchodní akademie
  • 63-41-M/02  Obchodní akademie – ŠVP Management sportu
  • 78-42-M/02  Ekonomické lyceum
  • 78-42-M/02  Ekonomické lyceum – ŠVP Marketingová komunikace (od školního roku 2024/2025 NOVĚ OTVÍRANÝ studijní obor)
  • 78-42-M/03  Pedagogické lyceum

Podrobné informace k jednotlivým oborům (vč. učebního plánu) najdete v kartě „OBORY“.

V přijímacím řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou se koná pro školní rok 2024/2025 jednotná přijímací zkouška (český jazyk a literatura, matematika) a školní přijímací zkouška (anglický jazyk).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

1.  Jednotná přijímací zkouška

  • Český jazyk a literatura – didaktický test
  • Matematika – didaktický test

2.  Školní přijímací zkouška

  • Anglický jazyk – test připravovaný školou, který bude v souladu s rámcovým vzdělávacím programem ZŠ a bude odpovídat úrovni znalostí A2 (po obsahové stránce se bude jednat např. o gramatiku, slovní zásobu či porozumění textu)