Obchodní akademie ELDO

Zaměření školy

Koncepce studia vychází ze zásady poskytovat vzdělání nezbytné pro přímé uplatnění v zaměstnání a cílené vytvoření podmínek i pro následné studium na vysoké škole. Obchodní akademie je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně, Komerční banky a České pojišťovny. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Jihomoravský krajským výkonným výborem ČSLH.

Masaykova univerzita Komerční banka Česká pojišťovna Český svaz ledního hokeje Jihomoravský fotbalový svaz

Forma a průběh studia

Pro studijní obory Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Pedagogické lyceum a Management sportu je uplatňována forma denního studia. Studijní obor Obchodní akademie je možno studovat i dálkově. Studijní plán Ekonomického lycea je významně zaměřen na následné studium na vysoké škole a na vyšší odborné škole ekonomického, ekonomicko-právního a správního směru. Studijní plán Pedagogického lycea je zaměřen na další vysokoškolské studium (humanitní, učitelské apod.). Studijní obor Obchodní akademie směřuje svým profilem k potřebám praktické ekonomiky pro využití přímo v podnikatelské a státní sféře.

Škola je vstřícná k aktivním sportovcům v jejich dalšímu sportovnímu rozvoji a umožňuje jim účelně a efektivně sladit sport a výuku ve škole.

Komunikační, informační a hodnotící systém Škola OnLine

Systém Škola OnLine je významným portálem informovanosti žáků a rodičů o průběhu studia každého žáka. Zabezpečuje studijní a informační komunikaci učitel – žák, žák – učitel, učitel – rodič, rodič a žák. Značná část informací o škole je k nalezení na tomto školském portále v záložce ostatní moduly – úložiště dokumentů.

Ubytování a stravování

Obchodní akademie zajišťuje pro všechny žáky stravování ve školní jídelně a v celodenně otevřené kantýně. Pro mimobrněnské zajišťuje ubytování ve vlastním Domově mládeže, který je součástí školy.

Pedagogické lyceum