Obchodní akademie ELDO

Zaměření školy

Koncepce studia vychází ze zásady poskytovat vzdělání nezbytné pro přímé uplatnění v zaměstnání a cílené vytvoření podmínek i pro následné studium na vysoké škole. Obchodní akademie je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Komerční bankou, Generali Českou pojišťovnou, Jihomoravským krajským výkonným výborem ČSLH, Jihomoravským krajským fotbalovým svazem, s klubem HC Kometa Brno a FC Zbrojovka Brno

Masaykova univerzita Kometa Zbrojovka Brno

Forma a průběh studia

Pro studijní obory Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Pedagogické lyceum a Management sportu je uplatňována forma denního studia. Studijní plán Ekonomického lycea je významně zaměřen na následné studium na vysoké škole a na vyšší odborné škole ekonomického, ekonomicko-právního a správního směru. Studijní plán Pedagogického lycea je zaměřen na další vysokoškolské studium (humanitní, učitelské apod.). Studijní obor Obchodní akademie směřuje svým profilem k potřebám praktické ekonomiky pro využití přímo v podnikatelské a státní sféře.

Škola je vstřícná k aktivním a vrcholovým sportovcům, v jejich dalším sportovním rozvoji a umožňuje jim účelně a efektivně sladit sport s výukou ve škole

Komunikační, informační a hodnotící systém Škola OnLine

Systém Škola OnLine umožňuje jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole. Je významným prostředkem informovanosti žáků a rodičů o průběhu studia každého žáka. Zabezpečuje studijní a informační komunikaci učitel – žák, žák – učitel, učitel – rodič, rodič a žák. Dokumenty školy jsou vyvěšeny v aplikaci Škola OnLine v záložce ostatní moduly – úložiště dokumentů..

Ubytování a stravování

Obchodní akademie zajišťuje pro všechny žáky stravování ve školní jídelně
a v celodenně otevřené kantýně. Pro mimobrněnské zajišťuje ubytování ve vlastním Domově mládeže, který je součástí školy.

Pedagogické lyceum