Aktuality / zprávy


Přijímací řízení:

V případě, že máte zájem o studium na Managementu sportu musíte na přihlášku uvést:

Kód oboru: 63-41-M/02

Název oboru: Obchodní akademie – ŠVP Management sportu


Dny otevřených dveří:

22.listopadu 2022
08.prosince 2022
19.ledna 2023
07.února 2023
21.února 2023

od 14.00 do 18.00 hodin

Bližší informace o škole poskytujeme na telefonním čísle: 541 126 817


Podpora prevence digitální propasti – Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

Obchodní akademie ELDO, o.p.s. je příjemcem dotace Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – REALIZACE INVESTICE 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Účelem dotace je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky
v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.

logo

Soubory ke stažení: Doučování: Doučování – leták pro publicitu – npo


Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Obchodní akademie ELDO, o.p.s. je příjemcem podpory EU DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Od března 2022 probíhá doučování v předmětech: matematika, anglický jazyk, německý jazyk a účetnictví.

logo


Nabídka studia

OBCHODNÍ AKADEMIE
EKONOMICKÉ LYCEUM
MANAGEMENT SPORTU
PEDAGOGICKÉ LYCEUM

Bližší informace o škole poskytujeme na telefonním čísle:
541 126 817


Oznamovací povinnost žáků zdravotním pojišťovnám

Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, je povinností pojištěnců tj. žáků popř. jejich zákonných zástupců plnit oznamovací povinnosti. Oznamovat se musí jak zahájení, tak i ukončení studia, případně jeho přerušení a znovuzahájení, a to nejpozději do osmi dnů ode dne změny. Tuto oznamovací povinnost nemá škola! Po maturitě platí stát pojistné ještě po dobu posledních prázdnin.


Naše škola má vědecké plus – více zde


Magický Senegal – více zde


Poznávací exkurze Vídeň – více zde


 

Exkurze do ČNB v Praze

V úterý 27. září 2022 proběhla se žáky 3. ročníků exkurze do České národní banky v Praze.
Více zde


Exkurze čtvrtých ročníků OA ELDO v Praze

Studenti maturitních ročníků OA ELDO vyrazili v září do Prahy. Pod vedením Mgr. Kláry Sedláčkové se procházka po pražských památkách stala přípravou na maturitní zkoušku z angličtiny, konkrétně maturitní otázku „Praha“.
Více zde


Poznávací a vzdělávací zájezd do Anglie

V říjnu se studenti 3. a 4. ročníků obchodní akademie a pedagogického lycea zúčastnili týdenního zájezdu do Anglie. Dočasný domov nám poskytly hostitelské rodiny v malebném přímořském městečku Bognor Regis na jižním pobřeží Anglie, studenti tak měli možnost otestovat své znalosti z hodin angličtiny přímo v terénu.
Více zde.


Starší aktuality