Aktuality / zprávy

Pedagogické lyceum


Dny otevřených dveří

25. listopadu 2015
27. ledna 2016
10. února 2016

od 14.00 do 18.00 hodin

Bližší informace o škole poskytujeme na telefonním čísle:
541 219 844 /kl. 117, 541 219 802


Dálkové studium

Studenti, kteří se hlásí na dálkové studium do 1. ročníku neodevzdávají zápisový lístek!


Dobrovolný zájmový kroužek stolních her

V roce 2014 byl na škole založen nový zájmový kroužek. Jedná se o dobrovolnou mimoškolní aktivitu, ve které se formou stolních her rozvíjí znalostí studentů z anglického jazyka. Stolní hry jsou kupovány v originálním anglickém vydání a tudíž vedou žáky ke spojení moderní formy výuky se zábavou.  Zároveň je i rozvíjen týmový duch a  spolupráce mezi žáky.

h1 h2 h3 h4


logo

Program Comenius na Obchodní akademii Eldo o.p.s.

Evropský program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské, základní a střední školy. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Studentům a učitelům nabízí možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Hlavně jim ale umožní cestovat, osobně se setkat a poznat zvyky i kulturu jiných zemí.
Studenti Obchodní akademie Eldo o.p.s. mají od loňského roku možnost pracovat na projektu nazvaném Clima change  v rámci programu Comenius, který se naší škole podařilo získat v loňském roce. Jelikož komunikačním prostředkem mezi studenty je angličtina, projekt slouží studentům i jako praktická příležitost k procvičování cizího jazyka s přáteli z partnerských škol ať už v rovině výuky, tak i při mimoškolních aktivitách na facebooku či mailu.
V letech 2013-2015 zkoumají naši studenti společně s partnery z Německa, Lotyšska a Lipska současné změny klimatu v projektu nazvaném Climate change – Can we control it?
Projektové práce spočívají v měření kyselosti, zásaditosti a znečištění vody jak v okolí Brna tak i v partnerských zemích, následné prezentaci na internetu a dalších sociálních sítích. Výsledky jsou poté prezentovány formou workshopu a prezentace při návštěvách partnerských škol. Naším cílem je propojení výuky jazyků, chemie a  biologie, stejně jako chceme dát příležitost studentům k zapojení do mezinárodních aktivit, kde získají náhled na problematiku ekologie, internacionální komunikace a spolupráce při řešení daných problémů. Neméně důležité je i poznat prostředí té či oné země, její kulturu, historii a edukační metody.

com1 com2


Peníze evropské unie pro OA ELDO a SOU TRADIČNÍCH ŘEMESEL

Rádi bychom Vás informovali, že se naše škola zapojila od června 2012 do jednoho z dalších evropských projektů, které pomáhají školám v moderních trendech výuky. Před- stavují pomocnou ruku v problematice řešení psychopatologických jevů v edukační rovině.
Realizátorem je Obchodní akademie ELDO, SOU tradičních řemesel a VOŠ Podrobnosti o projektu naleznete zde.


Hodina dějepisu s Národním muzeem

Dne 22. 10. 2014 lektorovaný tým Národního muzea Praha pod vedením Mgr. Kristýny Hlavaté obohatil výuku dějepisu metodickými postupy k dějinám 20. století. Studenti 3. ročníku Pedagogického lycea Obchodní akademie ELDO Brno se tak mohli seznámit s dějinami 20. století na základě reálných příběhů lidí prostřednictvím mezinárodně oceněné hry „Osudy a kariéra“ a předměty ke klíčovým historickým mezníkům českého státu.
hranice

Program z projektu Dotkni se 20. století byl Mgr. Kristýnou Hlavatou velmi úspěšně zrealizován a motivoval studenty, aby se zúčastnili dalších vzdělávacích dějepisných aktivit a soutěží. Studenti byli pracovníky Národního muzea Praha velmi kladně hodnoceni za správně a odborně formulované odpovědi a vytvoření dobrého sociálního klimatu při průběhu vzdělávacích aktivit.

Ke zlomovým událostem českých a československých dějin jsme pro výuku dějepisu začali využívat interaktivní muzejní kufříky, které otevírají cestu k hlubšímu pochopení historie.

Foto ze zrealizované akce na naší škole na stránkách projektu Národního muzea Praha

www.dvacatestoleti.eu v PREZENTACE PROJEKTU A JEHO AKTIVIT NA ŠKOLÁCH

PhDr. Jana Jurásková

muzeum


Cesta za svobodou – 25 let od pádu železné opony

muzeum

Dne 21. 11. 2014 se studentky PhDr. Jany Juráskové ze 3. ročníku Pedagogického lycea Obchodní akademie ELDO v Brně v rámci dějepisu zúčastnily vzdělávacího programu Brána ke svobodě v Mikulově. Jednalo se o česko – rakouský projekt CZ 0282 „Příběhy železné opony – cesty ke svobodě“ s podporou ministra kultury Mgr. K. Hermana a rakouského velvyslance v ČR Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa.

Studentky se nejprve zúčastnily odhalení Památníku obětem železné opony na Stezce svobody, který je tvořen 53 kovovými stélami připomínající 53 osob, které byly zabity při překonání železné opony a ke každé stéle – oběti, které měly být zapomenuty, položily květinu. Studentky si připravily bílou růži jako symbol svobody, za kterou chtěly také poděkovat.

Dále si prošly Stezku svobody (2,5 km), kde třináct informačních tabulí připomíná osudy lidí žijící za Železnou oponou. Toto místo je památníkem, který připomíná těžké osudy lidí, kteří chtěli přejít hranice Železné opony a žít svobodně. Poté se zúčastnily mezinárodní konference.

zdroj: www.dvacatestoleti.eu/zajimavosti/
cesta


Poděkování za projev a účast na akci.

Seznámení s Arménií

Studentce 2. ročníku pedagogického lycea Nikole Shahbazyan byla udělena pochvala ředitele školy za programy a workshopy EU s cestovatelskou tematikou pro studenty a veřejnost v rámci projektu Poznej svět všemi smysly. Tyto aktivity uskutečnila v Klubu Cestovatelů v Brně, kde vystoupila jako speciální host programu Zakavkazského večera s politologem FSS MU Mgr. Tomášem Šmídem, PhDr. a cestovateli Davidem Švejnohou a Milanem Šťouračem. Mimo jiné se podílela i na projektu Příběhy zemí, kde představila svou rodnou zemi.

armenie


Středoškolské hry ve futsalu chlapců

Naši žáci (složení opět prakticky ze žáků 1. ročníků) se ve dnech 25. 2. a 27. 2. 2014 zúčastnili středoškolských her ve futsalu chlapců. V základní skupině odehráli 3 vyrovnané a bojovné utkání.
V prvním zápase prohráli se SZŠ Merhautova 1:2, následně ale díky vynikajícímu výkonu celého týmu porazili nejdříve SŠSE Trnkova 3:0 a v posledním zápase Gymnázium Botanická 4:2 a postoupili o skóre do čtvrteční finálové skupiny.
V této skupině to po výhře nad ISŠA Křižíkova 3:2 a remíze se SŠ Jílová 2:2 vypadalo, že by mohli kluci uspět a vyhrát celý turnaj. Pak ale v nešťastném utkání prohráli se SŠ Čichnova 1:2 a poslední zápas se SOŠ Zoubkova 1:3, což znamenalo konečné „až“ 4. místo ve finále městského kola.

Složení týmu: Janošek, Rapouch, Tulaydan, Šustr, Burac, Lustig, Flachs, Pichler, Mica, Zavřel, Hobza, Praks a Dvořák J.

futsal