Aktuality / zprávy


Třídní schůzky pro rodiče žáků maturitního ročníku

V pondělí 18. září 2023 se od 16:00 hod. konají třídní schůzky právě pro maturitní ročníky! Rodiče se zde zejména dozví všechny důležité informace o průběhu celého školního roku, požadavcích na žáky či o struktuře maturitní zkoušky a jejího hodnocení. Třídní schůzky se konají v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Budeme se těšit!

 

Nové školní zvonění!

S novým školním rokem přichází i nové školní zvonění. Počínaje pondělím 4. září bude první vyučovací hodina začínat vždy v 8:30 hod. S přesným rozpisem zvonění budou žáci seznámeni v rámci třídnických hodin. První školní den budou pro 2.-4. roč. první dvě vyučovací hodiny čistě v kompetenci třídního učitele, který bude se svojí třídou řešit třídnické záležitosti. Následně budou žáci puštěni domů. Výjimka pro první školní den platí pouze pro první ročníky – ti se v pondělí 4. září sejdou přímo v BOBY centru v 9:30 hod., kde je pro ně zorganizováno slavnostní zahájení. Po skončení akce se přesunou do školy, kde proběhne třídnická hodina.

 

Informace pro budoucí 1. ročníky (2023/2024)


Veškeré níže uvedené informace byly rodičům rozeslány hromadně e-mailem. V případě, že by Vám e-mailová zpráva s úvodním dopisem ohledně organizace začátku školního roku a přihláškou k adaptačnímu kurzu nedorazila, zkontrolujte došlou poštu ve složce „spam“ nebo „hromadné“, pakliže nenajdete ani zde, obraťte se prosím na Ing. Zlámala (zlamal@oaeldo.cz). 

Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku

První školní den, který v letošním školním roce připadne na pondělí 4. září 2023, proběhne u prvních ročníků nestandardně, a to slavnostním zahájením v hlavním společenském sále Zoner BOBY Hall. Při této příležitosti budou žáci svým třídním učitelem a ředitelkou školy pasováni do řad středoškoláků a bude jim předán pamětní list. Akce je určena pro žáky 1. roč. Účast rodičů vítána. Zahájení v 10:00 hod. Sraz žáků v 9:30 hod.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku

V pondělí 4. září proběhnou i třídní schůzky s rodiči. Ty se budou konat od 16:00 hod. v příslušných třídách (rozpis učeben bude vyvěšen ve vestibulu školy). Účast rodičů nezbytně nutná! V případě žáků, kteří jsou z ciziny a mají svého zástupce (kurátora), je účast dotyčného rovněž nutná. V rámci tohoto setkání budou rodičům/zástupcům předány zejména základní informace o škole, školním stravování, plánovaném dvoudenním adaptačním kurzu, dále jim budou poskytnuty přihlašovací údaje do školního informačního systému apod.

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku

Žáci prvních ročníků se ve dnech 10. – 11. září 2023 zúčastní dvoudenního adaptačního kurzu v kempu BALDOVEC, který se nachází na území Moravského krasu, jen pár kilometrů od propasti Macocha. Centrum je situováno v malebném údolí Bílé vody, obklopeno hlubokými lesy a panenskou přírodou. Cílem adaptačního programu je seznámit se s třídním kolektivem a třídním učitelem, vytvořit sociální vazby a nalézt místo ve skupině, podpořit spolupráci a komunikaci ve skupině, předcházet negativním sociálně patologickým jevům, společný zážitek vedoucí k pevnějším vztahům apod. Podrobnější informace byly rodičům rozeslány e-mailem. Připomínáme, že přihlášku je nezbytné odevzdat elektronicky nejpozději do 21. 8. 2023, platbu uskutečnit nejpozději do 28. 8. 2023. V případě, že Vám e-mailová zpráva s pokyny nedorazila, nebo máte jakékoliv dotazy, obraťte se na garanta akce – Ing. Zlámala (zlamal@oaeldo.cz).


Podpora prevence digitální propasti – Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

Obchodní akademie ELDO, o.p.s. je příjemcem dotace Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – REALIZACE INVESTICE 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Účelem dotace je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky
v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.

logo

Soubory ke stažení: Doučování: Doučování – leták pro publicitu – npo


Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Obchodní akademie ELDO, o.p.s. je příjemcem podpory EU DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Od března 2022 probíhá doučování v předmětech: matematika, anglický jazyk, německý jazyk a účetnictví.

logo

 


Oznamovací povinnost žáků zdravotním pojišťovnám

Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, je povinností pojištěnců tj. žáků popř. jejich zákonných zástupců plnit oznamovací povinnosti. Oznamovat se musí jak zahájení, tak i ukončení studia, případně jeho přerušení a znovuzahájení, a to nejpozději do osmi dnů ode dne změny. Tuto oznamovací povinnost nemá škola! Po maturitě platí stát pojistné ještě po dobu posledních prázdnin.


Soutěž ZaúčtujTo!

Žákyně 3. ročníku oborů Obchodní akademie a Management sportu se ve středu 31. května 2023 zúčastnili celostátní soutěže ZaúčtujTo! Ta se konala na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. – více zde


Vystoupení žáků 1. ročníku Pedagogického lycea OA ELDO ke Dni žen v domově pro seniory

 U příležitosti oslav Dne žen vystoupili žáci 1. ročníku Pedagogického lycea (PL) OA ELDO v domově pro seniory na Štefánikově ulici v Brně. Více zde


Naše škola má vědecké plus – více zde


Magický Senegal – více zde


Poznávací exkurze Vídeň – více zde


 

Exkurze do ČNB v Praze

V úterý 27. září 2022 proběhla se žáky 3. ročníků exkurze do České národní banky v Praze.
Více zde


Exkurze čtvrtých ročníků OA ELDO v Praze

Studenti maturitních ročníků OA ELDO vyrazili v září do Prahy. Pod vedením Mgr. Kláry Sedláčkové se procházka po pražských památkách stala přípravou na maturitní zkoušku z angličtiny, konkrétně maturitní otázku „Praha“.
Více zde


Poznávací a vzdělávací zájezd do Anglie

V říjnu se studenti 3. a 4. ročníků obchodní akademie a pedagogického lycea zúčastnili týdenního zájezdu do Anglie. Dočasný domov nám poskytly hostitelské rodiny v malebném přímořském městečku Bognor Regis na jižním pobřeží Anglie, studenti tak měli možnost otestovat své znalosti z hodin angličtiny přímo v terénu.
Více zde.


Starší aktuality