Aktuality / zprávy


Dne 20. – 21. listopadu 2015 proběhne prezentace školy na veletrhu středních škol v areálu Výstaviště BVV Brno – pavilon G. Těšíme se na Vás!


Dny otevřených dveří

11. listopadu 2015
25. listopadu 2015
27. ledna 2016
10. února 2016
9. března 2016

od 14.00 do 18.00 hodin

nabídka studia:

OBCHODNÍ AKADEMIE, EKONOMICKÉ LYCEUM
MANAGEMENT SPORTU
PEDAGOGICKÉ LYCEUM

Bližší informace o škole poskytujeme na telefonním čísle:
541 219 844 /kl. 117, 541 219 802


Dálkové studium

Studenti, kteří se hlásí na dálkové studium do 1. ročníku neodevzdávají zápisový lístek!
Výuka probíhá jeden den v týdnu od 14:00 hod. do 19:55 hod.:
1. ročník – úterý
2. ročník – úterý
3. ročník – čtvrtek
4. ročník – čtvrtek
5. ročník – středa


Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

„Oceňujeme mladé lidi, kteří se nebojí velkých cílů“ s tímto mottem 8. 10. 2015 začalo setkání ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně. Tato akce proběhla pod záštitou první náměstkyně primátora města Brna Ing. Kláry Liptákové. Za naši školu se zúčastnila PhDr. Jana Jurásková.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je celosvětové ocenění pro mladé lidi, které je motivuje a podporuje v jejich osobním rozvoji. Mladí lidé si stanovují cíle ve čtyřech oblastech – talent, sport, dobrovolnictví a expedice – a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Tuto cenu založil manžel britské královny princ Philip před téměř 60 lety a ocenění se postupně rozšířilo do 140 zemí po celém světě. Vzdělávací program má stálou podporu britské královské rodiny – její členové už několikrát navštívili Českou republiku, aby úspěšným mladým lidem toto ocenění osobně předali.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu


Projekt Krokus

Během měsíce října 2015 se studenti 3. a 4. ročníku pedagogického lycea v rámci dějepisu a humanitních studií zapojili do Projektu Krokus, realizovaný irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Tento projekt nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. V rámci projektu studenti zasadili cibulky žlutých krokusů jako připomínku jednoho a půl milionu židovských a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit.

Cibulky krokusů by měli vykvést na konci ledna – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).

Tento projekt je realizován již několik let na školách po celém světě.

Projekt Krokus Projekt Krokus Projekt Krokus


Městské kolo v basketbalu

V pátek 9. 10. se uskutečnilo městské kolo v basketbalu 3×3.

Akce se konala v tělocvičně VFU. Do městského kola se přihlásilo celkem 8 škol. Skupina A – Gymnázium M. Lercha, SPŠ Stavební, gymnázium Elgartova a ISŠA Křižíkova, kteří se nedostavili. Skupina B – Gymnázium Vídeňská, OA ELDO, Gymnázium třída Kapitána Jaroše, SPŠ Purkyňova.

OA ELDO zvítězilo ve skupině po zápasech: Vídeňská – OA ELDO 9:18, Purkyňova – OA ELDO 12:22, Kapitána Jaroše – OA ELDO 12:22. Skupinu B jsme vyhráli s jasnou převahou. V semifinále jsme se utkali s SPŠ Stavební, které skončilo pro náš tým vítězstvím. Ve finále jsme podlehli Gymnáziu M. Lercha. Celkově jsme obsadili pěkné druhé místo. Poděkovaní za řádnou reprezentaci školy patří těmto žákům: Martin Hrabovský 1.MS – kapitán družstva, Gyanluca Prošek 1.MS, Vojtěch Dušil 2.MS, Gabriel Matoušek 1.A.

Městské kolo v basketbalu Městské kolo v basketbalu Městské kolo v basketbalu


Divadelní představení Cyril a Metoděj – autentický příběh

Dne 6. 10. 2015 se studenti Obchodní akademie ELDO v rámci výuky dějepisu zúčastnili divadelního představení Cyril a Metoděj – autentický příběh.

Studenti byli nadšeni z vtipného pojetí divadelní hry herců Ostravského divadla. Nenásilnou formou se obohatili velkým množstvím informací ze života slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Někteří z nich si také vyzkoušeli zbroj válečníka Velké Moravy, který pro ně zůstane nesmazatelným zážitkem.

Městské kolo v basketbalu Městské kolo v basketbalu


Dobrovolný zájmový kroužek stolních her

V roce 2014 byl na škole založen nový zájmový kroužek. Jedná se o dobrovolnou mimoškolní aktivitu, ve které se formou stolních her rozvíjí znalostí studentů z anglického jazyka. Stolní hry jsou kupovány v originálním anglickém vydání a tudíž vedou žáky ke spojení moderní formy výuky se zábavou.  Zároveň je i rozvíjen týmový duch a  spolupráce mezi žáky.

h1 h2 h3 h4


logo

Program Comenius na Obchodní akademii Eldo o.p.s.

Evropský program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské, základní a střední školy. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Studentům a učitelům nabízí možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Hlavně jim ale umožní cestovat, osobně se setkat a poznat zvyky i kulturu jiných zemí.
Studenti Obchodní akademie Eldo o.p.s. mají od loňského roku možnost pracovat na projektu nazvaném Clima change  v rámci programu Comenius, který se naší škole podařilo získat v loňském roce. Jelikož komunikačním prostředkem mezi studenty je angličtina, projekt slouží studentům i jako praktická příležitost k procvičování cizího jazyka s přáteli z partnerských škol ať už v rovině výuky, tak i při mimoškolních aktivitách na facebooku či mailu.
V letech 2013-2015 zkoumají naši studenti společně s partnery z Německa, Lotyšska a Lipska současné změny klimatu v projektu nazvaném Climate change – Can we control it?
Projektové práce spočívají v měření kyselosti, zásaditosti a znečištění vody jak v okolí Brna tak i v partnerských zemích, následné prezentaci na internetu a dalších sociálních sítích. Výsledky jsou poté prezentovány formou workshopu a prezentace při návštěvách partnerských škol. Naším cílem je propojení výuky jazyků, chemie a  biologie, stejně jako chceme dát příležitost studentům k zapojení do mezinárodních aktivit, kde získají náhled na problematiku ekologie, internacionální komunikace a spolupráce při řešení daných problémů. Neméně důležité je i poznat prostředí té či oné země, její kulturu, historii a edukační metody.

com1 com2


Peníze evropské unie pro OA ELDO a SOU TRADIČNÍCH ŘEMESEL

Rádi bychom Vás informovali, že se naše škola zapojila od června 2012 do jednoho z dalších evropských projektů, které pomáhají školám v moderních trendech výuky. Před- stavují pomocnou ruku v problematice řešení psychopatologických jevů v edukační rovině.
Realizátorem je Obchodní akademie ELDO, SOU tradičních řemesel a VOŠ Podrobnosti o projektu naleznete zde.