Vyšší odborná škola

Naše škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Studium je organizováno podobným způsobem vysokoškolskému, na zimní a letní semestr (období)
a hodnoceno pomocí zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek.

Studium probíhá formou přednášek a cvičení. Studium je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná závěrečná zkouška, obsahující ústní teoretickou zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka, absolventskou práci a její obhajobu.

Absolvent získá titul „diplomovaný specialista“, zkratka DiS se uvádí za jménem.

Studijní ekonomicko – podnikatelský obor je určen pro absolventy všech typů středních škol a gymnázií zakončených maturitou.

Naši odborní pedagogové při výuce reagují na aktuální ekonomické i politické dění v naší zemi i ve světě. Především na požadavky na trhu práce a snaží se o sepětí s praxí tak, aby co největší počet našich absolventů našel kvalitní uplatnění v praktickém životě.

Celé studium trvá 3 roky, tj. 6 semestrů (období). Školní rok je rozdělen do 32 týdnů výukového období
či praxe a 6 týdnů zkouškového období.

Základní informace:

  • Přijímáme bez přijímacích zkoušek
  • Výuka probíhá 2 dny v týdnu, máte čas na Vaše volnočasové aktivity a další sebevzdělávání propojené s tolik potřebnou praxí v oboru

Naši absolventi

Naši významní studenti

Šacherová

beránek

holešínská

špičák

procházková