1. ročník nebude ve školním roce 2019/2020 otevřen

Vzhledem k nízkému počtu přihlášených uchazečů rozhodl ředitel školy pokynem č. 29-2018/2019, že ve školním roce 2019/2020 nebude 1. ročník VOŠ otevřen.


Oznamovací povinnost žáků zdravotním pojišťovnám

Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, je povinností pojištěnců tj. žáků popř. jejich zákonných zástupců plnit oznamovací povinnosti. Oznamovat se musí jak zahájení, tak i ukončení studia, případně jeho přerušení a znovuzahájení, a to nejpozději do osmi dnů ode dne změny. Tuto oznamovací povinnost nemá škola! Po maturitě platí stát pojistné ještě po dobu posledních prázdnin.


Termín podání přihlášky na rok 2018/19

Do 1. ročníku  zapisujeme do 31. 10. 2018. Přihláška lze koupit u nás na studijním oddělení nebo v prodejnách SEVT nebo stáhnout zde.

Pokyny ředitele pro 1.-3. ročník naleznete zde

Výuka začíná:

– 17. 9. 2018 pro 1. ročník
– 19. 9. 2018 pro 2. ročník
– 18. 9. 2018 pro 3. ročník

Smlouvu pro praxi naleznete zde.

Harmonogram školního roku naleznete zde


Partnerská škola STING

Škola uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci s vysokou školou AKADEMIE STING, na základě které mohou naši absolventi v souladu se studijním řádem a pokyny rektora být přijímáni do zkráceného jednoročního bakalářského programu, po jehož absolvování získávají titul Bc.