1. ročník nebude ve školním roce 2020/2021 otevřen


Oznamovací povinnost žáků zdravotním pojišťovnám

Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, je povinností pojištěnců tj. žáků popř. jejich zákonných zástupců plnit oznamovací povinnosti. Oznamovat se musí jak zahájení, tak i ukončení studia, případně jeho přerušení a znovuzahájení, a to nejpozději do osmi dnů ode dne změny. Tuto oznamovací povinnost nemá škola! Po maturitě platí stát pojistné ještě po dobu posledních prázdnin.


Informace pro školní rok 2020/21

Pokyny ředitele pro naleznete zde
Harmonogram školního roku naleznete zde
Smlouvu pro praxi naleznete zde.


Partnerská škola STING

Škola uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci s vysokou školou AKADEMIE STING, na základě které mohou naši absolventi v souladu se studijním řádem a pokyny rektora být přijímáni do zkráceného jednoročního bakalářského programu, po jehož absolvování získávají titul Bc.