SOU tradičních řemesel a VOŠ

Zaměření školy

SOU tradičních řemesel se zaměřuje především na výchovu a vzdělávání ve tříletých a čtyřletých oborech, které zahrnují tradiční řemesla, umělecké i technické obory a služby.

Další studium včetně nástavbového studia pro střední management je zabezpečováno ve studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Nabízíme také studium na vyšší odborné škole v oboru Podnikatelská činnost.

 

komora suchá výstavba sps Rok řemesel Asociace kuchařů a cukrářů ČR České barmanské asociace Asociace číšníků České republiky

Forma a průběh studia

Teoretická a profesní příprava žáků probíhá v moderních učebnách, atelierech, dílnách a v provozovnách, jejichž centrem je budova školy na Střední 59 a budova dílen na Vídeňské ulici 120.

V průběhu výuky se žáci účastní odborných stáží u partnerských firem. V rámci odborných aktivit se žáci zúčastňují výstav, soutěží, profesních setkání nadregionální i celostátní úrovni. Ve spolupráce s Obchodní a hospodářskou komorou Brno a jejími členskými firmami nabízíme absolventům našeho učiliště možnost dalšího širokého uplatnění a pomoc při hledání zaměstnání.

Školní řád

je k dispozici na studijním oddělení naší školy nebo zde.

Ubytování a stravování

SOU tradičních řemesel a VOŠ zajišťuje pro všechny žáky stravování ve školní jídelně a v celodenně otevřené kantýně. Pro mimobrněnské žáky zajišťuje ubytování ve vlastním Domově mládeže, který je součástí školy. Mimo jiné může škola nabídnout výuku v rámci autoškoly Eldo, kde žáci mohou získat řidičské oprávnění skupiny A-1, A, B.